El decret de l'estat d'alarma que el govern espanyol ha publicat aquest diumenge al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) permet que d'aquí a set dies les Comunitats Autònomes flexibilitzin la limitació de les reunions establertes en sis persones i fins i tot les aixequin si la situació sanitària ho permet. Això sí, sempre "a la vista de l'evolució dels indicadors sanitaris, epidemiològics, socials, econòmics i de mobilitat", "prèvia comunicació al Ministeri de Sanitat" i d'acord al criteri del Consell Interterritorial de Salut, que pot fixar barems. Les comunitats també poden decretar o no confinaments totals i parcials dels seus territoris, i fixar un llindar del màxim d'assistents a un lloc de culte.

El govern espanyol ha publicat el decret de l'estat d'alarma al Butlletí Oficial de l'estat quan passaven pocs minuts d'un quart de set de la tarda. El document, de 8 pàgines, justifica el toc de queda perquè "bona part de les trobades de risc es produeixen en horari nocturn, d'acord amb la informació facilitada per les comunitats autònomes", i aquest fet "redueix substancialment l'eficàcia d'altres mesures de control implementades".