El Ministeri de Sanitat va fer arribar ahir a les comunitats autònomes les dues ordres ministerials que recullen les Declaracions d’Actuacions Coordinades (DAC) generals per a la lluita contra la COVID-19 i específiques per a la mateixa lluita en l’àmbit de l’educació, amb la vista posada en el curs vinent. Les ordres recorden que les DAC «obliguen» totes les comunitats autònomes i ciutats amb estatut d’autonomia (Ceuta i Melilla) «amb independència del sentit del seu vot» al ple del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut del 2 de juny en què es van aprovar per majoria. El Ministeri es remet al que estipula la Llei de Règim Jurídic del Sector Públic del 2015. Les dues ordres seran publicades avui al BOE.

D’aquesta manera, el ministeri recorda a les autonomies l’obligació que tenen de complir les directrius aprovades pel Consell Interterritorial després que diversos territoris mostressin la disconformitat amb algunes de les que s’inclouen a la DAC, com ara les que afecten l’oci nocturn.

A banda, a les directrius ja anunciades a l’entorn d’aquest àmbit, de l’hostaleria i la restauració o dels esdeveniments i activitats multitudinàries no ordinàries, la DAC sobre mesures generals a l’entorn de la COVID-19 també estableix que no es permetrà fumar a la via pública o a espais a l’aire lliure quan no es pugui respectar una distància mínima interpersonal de, com a mínim, dos metres. Tampoc es permet fumar a l’àrea destinada al públic dels esdeveniments i activitats multitudinàries no ordinàries a l’aire lliure.

D’altra banda, pel que fa a la DAC sobre l’àmbit de l’educació, l’ordre garanteix la presencialitat de l’alumnat als centres educatius almenys fins als 14 anys, però destaca que «es fa necessari» reforçar la presencialitat també en cursos superiors.

Distància interpersonal

A banda, indica que cal mantenir mesures de limitació de contactes com la distància interpersonal d’1,5 metres (dins l’aula baixa a 1,2 metres a partir de cinquè de primària) i la limitació del nombre de persones, a banda de mesures de prevenció personal com la higiene de mans, l’ús de la mascareta a partir dels sis anys o la vacunació.