La Fiscalia General de l'Estat rebutja rebaixar les penes a agressors sexuals quan la condemna "també sigui susceptible d'imposar-se d'acord amb el nou marc legal". D'aquesta manera, en un decret emès aquest dilluns per unificar criteris d'actuació en l'aplicació de la llei del 'només sí és sí', la FGE estableix que el ministeri públic no defensi adaptar les condemnes automàticament al nous mínims si es poden encaixar en la forquilla de penes actual de la norma. "S'evitarà l'adaptació automàtica de les penes anteriorment imposades en proporció aritmètica al nou marc punitiu", diu la Fiscalia General de l'Estat després de les polèmiques rebaixes de condemna fetes per alguns tribunals.

El ministeri públic remarca que "cada procediment haurà de ser analitzat individualment, fugint d'automatismes que impedeixin valorar les concretes circumstàncies concurrents en cada cas".

"La revisió procedirà quan la pena efectivament imposada excedeixi en abstracte de la que correspondria imposar en aplicació dels preceptes de la nova legislació penal d'acord amb les pautes que s'ofereixen", apunta.