Qui ha de cobrir els desperfectes ocasionats per la banyera en mal estat dels veïns del pis de dalt?

16-10-2014Meneame

Qui ha de cobrir els desperfectes ocasionats per la banyera en mal estat dels veIns de dalt?? El pressupost fet per uns industrials es de 800 euros, l´assegurança dels veïns només en paga 211 euros i l´ assegurança del nostre pais diu q no perquè es degut a una mala conservació dels veïns. Que hem de fer??? Després que han vingut perits, industrials, hem de pagar nosaltres??? O Denunciem als veïns??? Gracies ANNA. Miquel

L’article 553-38 del Codi Civil de Catalunya, estableix que els propietaris d’elements privatius els han de conservar i mantenir en bon estat, parets endins, i mantenir els serveis i les instal·lacions que s’hi emplacin. Per aquest motiu i, en resposta a la primera pregunta, és obvi que el cost d’aquests desperfectes els ha d’assumir el titular de l’element privatiu, en aquest cas, els veïns que han ocasionat desperfectes. Respecte a la resta de preguntes, entenc que el més lògic és requerir fefaentment al veí perquè realitzi les obres, assumint-ne ell mateix el cost i llavors que sigui aquest el que s’entengui amb la seva companyia d’assegurances.

Joel Mañas Serra
Advocat
PRAT SÀBAT ADVOCATS