Pel que fa a llibertat d´expressió, on són els limits? Com està això legislat? Felicitats pel consultori. El llegeixo cada setmana!!!!

15-01-2015Meneame

Pel que fa a llibertat d'expressió, on són els limits? Com està això legislat? Felicitats pel consultori. El llegeixo cada setmana!!!!

La llibertat d’expressió es regula en l’article 20 de la Constitució, quan reconeix el dret a expressar i a difondre lliurament els pensaments, idees i opinions per mitjà de la paraula, escrit o qualsevol mitjà de reproducció. El mateix article estableix com a límit d’aquest dret el respecte a la resta dels drets fonamentals i les llibertats públiques, i en especial, als drets a l’honor, a la intimitat, a la pròpia imatge i a la protecció de la joventut i la infància. En cas de conflicte entre aquests drets no existeix una regla automàtica que determini quin ha de prevaldre, sinó que es hauria de valorar en cada cas.

Miquel GARCIAS MIQUEL
Advocat