Quants veïns calen per modificar l´estètica de la comunitat?

27-03-2015Meneame

Quin percentatge de propietaris calen per aprovar el canvi d´estètica de les zones d’enjardinament comunitari d´uns edificis? Per aprovar el canvi de gespa natural a gespa artificial, que un grup de propietaris proposa, adduint reducció de despeses de rec i manteniment, es pot considerar canvi d’estètica dels edificis? Quin percentatge de vots calen per aprovar el canvi ?. Li es d’aplicació el Punt 3, de l’Article 553-25 del Codi Civil de Catalunya, o en aquest supòsit per a l’aprovació nomes li calen el percentatge de vots favorables que s’especifiquen en el Punt 5.e) del mateix article?. Per al càlcul de les majories nomes es computen els vots dels propietaris presents, dels representants i dels que han delegat el vot ?. Per a questes majories es computen com a favorables els vots del propietaris que no assisteixen a la reunió?. Gràcies.

Dels termes de la seva consulta, entenc que la majoria aplicable seria la majoria simple de l’article 553-25.5. L’acord no crec que estigui sotmès al règim de majoria qualificada de l’apartat 3 en els termes que planteja, segons la meva interpretació. Per tant, basta que votin a favor la majoria de propietaris que representin la majoria de quotes de participació, en primera convocatòria, o la majoria de quotes dels propietaris presents i representats en segona.
Miquel GARCIAS MIQUEL
Advocat
PRAT SÀBAT ADVOCATS