Quant de temps és el mínim per estar en un pis de lloguer? El contracte que vaig signar era de 3 anys però per motius de salut no estic bé al pis.

24-04-2017Meneame

L'article 9 de la Llei d'Arrendaments Urbans estableix que la durada del lloguer és la que les parts estableixin lliurement. En el cas que aquest termini fos inferior a tres anys, el contracte es prorroga obligatòriament per terminis anuals fins a arribar a aquesta durada mínima de tres anys, tot i que l'arrendatari pot fer saber a l'arrendador la voluntat de no renovar aquestes pròrrogues amb almenys trenta dies d'antelació. Per altra banda, l'article 11 preveu que l'arrendatari pot desistir del contracte, una vegada passats sis mesos, comunicant-lo a la propietat amb una antelació mínima de trenta dies. Cal tenir en compte que la Llei contempla la possibilitat de pactar en el contracte una indemnització a favor del propietari en cas de desistiment, per la qual cosa haurà de veure si el seu contracte contempla aquesta circumstància.

Miquel GARCIAS MIQUEL
Advocat
PRAT SÀBAT ADVOCATS