L´ajuda que donen als majors de 52-55 anys d´uns 430 euros. Es tenen en compte els ingressos personal o els de la unitat familiar? en el meu cas el meu marit ? Els altres requisits ja els compleixo

08-08-2019Meneame

El requisit de manca de rendes exigit per al subsidi de desocupació es compleix quan el
sol·licitant o beneficiari (sense comptar la unitat familiar) manqui de rendes de qualsevol naturalesa superiors, en còmput mensual,
al 75 per cent del salari mínim interprofessional, exclosa la part proporcional de dues pagues
extraordinàries.

Luis MORENO PRAT

Advocat

PRAT SÀBAT ADVOCATS

www.pratsabat.com