Delfí Geli va ser escollit en assemblea president de l'Associació de Futbolistes Veterans del Girona en substitució de Narcís Julià. En el nou organigrama, Ramon Gallardo és el vicepresident, Carles Mulero el secretari, Jordi Ruiz el tresorer, Jaume Pujolràs, Manu Muñoz, Pere Trias, Geni Bou i Paco Montes formen l'àrea esportiva. Toni Solé es fa càrrec de les relacions socials i Jordi Soria de l'àrea de xarxes socials.