Com comprar un elèctric amb ajuda de fons europeus?
00%
Carregant
Un projecte amb:  

Com comprar un elèctric amb ajuda de fons europeus?

keyboard_arrow_down
Com comprar un elèctric amb ajuda de fons europeus?

La subvenció màxima per la compra d'un turisme és de 7.000 euros, xifra a què se suma un descompte de 1.000 euros per part del concessionari

Per: L. Martín

El transport per carretera suposa la quarta part de les emissions totals de gasos amb efecte d'hivernacle. A Espanya, això queda agreujat per l'avançada edat de la flota automobilística, que arriba als 13,1 anys, segons l'informe Vehicles in use, Europe 2022 de l'European Automobile Manufacturers Association (Acea). Amb l'objectiu de neutralitzar les emissions de CO2 com més aviat millor, el Govern ha proposat l'objectiu que hi hagi cinc milions de vehicles elèctrics a les carreteres espanyoles el 2030, incloent-hi híbrids endollables. D'aquesta manera, es preveu assolir una reducció d'emissions del 30% i una quota del 28% d'energia renovable en el transport. Però com s'espera arribar a aquest objectiu? Les ajudes a la compra de vehicles elèctrics a particulars conformen una palanca important, especialment amb l’aportació dels fons Next Generation EU.

“Les zones de baixes emissions fomenten que la gent vulgui canviar el cotxe encara que hagi de pagar una mica més, a més de tenir accés als aparcaments dels cotxes elèctrics i no afrontar els preus desorbitats dels combustibles”, explica Laurentino Gutiérrez, portaveu a l'Associació d'Usuaris de Vehicles Elèctrics (AUVE). Afegeix que les xifres d'aquests vehicles creixen exponencialment any rere any, amb una tendència “robusta”. El pla Moves ha estat clau en aquest sentit en els darrers anys, dotat amb 400 milions d'euros en la tercera edició -ampliable fins a 800 milions-, com explica May López, directora de Desenvolupament de la plataforma Empreses per la Mobilitat Sostenible.

“Com més elèctric, més ajuda es rep”

La seva posada en marxa suposa subvencions entre 1.100 i 9.000 euros per a vehicles i instal·lacions adquirides des del 10 d'abril del 2021, i sol·licitables fins al 31 de desembre del 2023. D'aquesta manera, un usuari que adquireixi un turisme elèctric obtindrà una subvenció de 4.500 euros, que se suma a un descompte obligatori per part del concessionari de 1.000 euros i 2.500 euros en cas de desballestar el vehicle anterior. En total, suposa un estalvi de 8.000 euros en el cost final del vehicle, encara que el límit de preu de l'elèctric no podrà sobrepassar els 45.000 euros abans d'impostos, i de 53.000 si té 8 o 9 places. En el cas de les furgonetes, el conjunt de subvencions i descomptes vinculats als fons europeus poden arribar a una suma total de fins a 10.000 euros i, en cas d'adquirir una moto elèctrica, de 1.300 euros. “Com més elèctric, més ajuda es rep”, segons López.

Un usuario que adquiera un turismo eléctrico obtendrá una subvención de 4.500 euros

Per gestionar-la, cal fer una sol·licitud i pagar el cotxe en la seva totalitat, perquè l'ajuda la dona la comunitat autònoma a posteriori. "No és com el pla Renove, que el concessionari ja aplicava el descompte", explica Gutiérrez. Se sol fer telemàticament i es recomana consultar una gestoria en cas de no conèixer el procediment.

El pla, que pertany al ministeri Miteco i que coordina l'Institut d'Eficiència Energètica (Idae), atorgarà un augment del 10% de la subvenció a les persones amb algun tipus de discapacitat que adquireixin un turisme o una furgoneta, a aquelles que tinguin un turisme destinat al transport de passatgers i als que adquireixin un vehicle elèctric i estiguin empadronats en municipis de menys de 5.000 habitants, segons la publicació del Butlletí Oficial de l'Estat (BOE).

“Las ayudas no se publican y desaparecen, sino que se extienden en el tiempo y se gestionan de forma cada vez más eficiente”

Però com es pot assegurar poder accedir a les ajudes? “Des del Govern han transmès aquesta seguretat jurídica que no faltaran fons i, quan s'han esgotat en comunitats com Catalunya, Madrid i Castella i Lleó, ja s'han ampliat perquè no es quedin sense”, afirma Laurentino Gutiérrez. Per conèixer l'estat de les convocatòries, es poden consultar els ens regionals o les oficines específiques de cada comunitat autònoma dedicades a la gestió dels fons, així com als concessionaris mateix. "Les ajudes no es publiquen i desapareixen, sinó que s'estenen en el temps i es gestionen de manera cada cop més eficient", apunta López.

Amb el Moves III, a més, els particulars i les comunitats de propietaris podran cobrir el 70% del cost de la instal·lació d'infraestructures de recàrrega de vehicles elèctrics, o de les actuacions de preinstal·lació de recàrrega.

Com tributen aquests ajuts?

Des d'AUVE afirmen que els diners rebuts pel Moves III i les versions anteriors han de ser inclosos en la renda, per la qual cosa s'hauran de pagar els impostos pertinents. Quan es fa la declaració, segons Gutiérrez, cal incloure-ho com un increment patrimonial i pagar un percentatge relacionat amb el nivell d'ingressos. Per exemple, una persona amb uns ingressos anuals de fins a 12.450 euros que obtingui una ajuda de 7.000 euros, haurà de tornar un 19% del total obtingut, sense incloure en el càlcul el descompte del concessionari, exempt d’IRPF.

Aquestes no són les úniques subvencions que es poden rebre per part de les administracions en cas d'adquirir un vehicle elèctric, atès que els governs municipals i de les diferents comunitats en podran atorgar també de forma independent. “No són acumulables”, conclou el portaveu a AUVE.