Més raons que mai per rehabilitar l’edifici de la teva comunitat de propietaris
00%
Carregant

Més raons que mai per rehabilitar l’edifici de la teva comunitat de propietaris

keyboard_arrow_down
Més raons que mai per rehabilitar l’edifici de la teva comunitat de propietaris

La necessitat de rebaixar la factura i reduir les emissions de CO2, així com l’arribada dels fons europeus i el finançament d’entitats com BBVA, converteixen la rehabilitació energètica d’un edifici en una opció molt interessant per a les comunitats de propietaris. Les obres, segons la seva envergadura, poden arribar a amortitzar-se en tres anys gràcies als estalvis generats i als avantatges fiscals.

Per: Víctor Fúser

Aquesta temporada de tardor-hivern hauria de ser la que impulsés una transformació massiva en matèria de l’eficiència energètica del parc de vivendes per la coincidència de diferents factors.

En primer lloc, perquè la pujada de la factura energètica ha suposat que, de mitjana, les famílies hagin pagat 110,55 euros al setembre, segons dades de l’Organització de Consumidors (OCU). No obstant, fa tan sols dos anys, el cost a penes arribava als 60 euros en aquest mateix període. Per un altre costat, continua més vigent que mai la necessitat de reduir les emissions de diòxid de carboni (CO2) per complir amb els plans de mitigació europeus i frenar un escalfament global que cada vegada ofereix símptomes més evidents.

A això s’hi uneix l’arribada dels fons europeus Next Generation, les rebaixes fiscals i les facilitats de finançament, com el Préstec Eficiència Energètica Comunitats de Propietaris, amb un termini d’amortització de fins a 10 anys, que ofereix BBVA. La conclusió és que ara és el moment ideal per a les comunitats de veïns que vulguin millorar l’eficiència dels seus edificis. Rehabilitar surt a compte i, en aquest vídeo, es detalla per què:

Existeixen diferents actuacions que es poden portar a terme en un edifici perquè sigui més eficient i estalviï energia (cosa que es traduirà en un estalvi significatiu en la factura elèctrica). No obstant, no fa falta que una rehabilitació energètica les contempli totes, sinó només aquelles més necessàries i que tinguin més impacte. Per això, el primer pas sempre ha de ser contactar amb un professional per portar a terme un diagnòstic previ de l’immoble, tal com assenyalen des de l’Oficina Tècnica de Rehabilitació, l’organisme encarregat a Catalunya d’impulsar la millora de l’eficiència energètica del parc de vivendes en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Subvencions europees a la rehabilitació

A l’hora de planificar una obra de rehabilitació energètica, és important tenir en compte que l’estalvi que s’aconsegueixi serà clau per determinar la quantia de la subvenció europea. Així, podem optar a una ajuda del 80% del cost de les obres si s’aconsegueix un estalvi energètic del 60% o més. Un 65% si l’estalvi és igual o superior al 45% o bé un 40% de subvenció si s’aconsegueix un estalvi del 30% o més. Per facilitar tot el procés BBVA ofereix als seus clients un servei d’assessorament integral que inclou el planejament i execució del projecte, la tramitació de les subvencions i el finançament de la part no coberta per les ajudes.

Després del diagnòstic elaborat per un expert, i la previsió de l’estalvi energètic que es vulgui obtenir, arriba el moment de determinar quin tipus d’obres es portaran a terme. Pel que fa a aquelles considerades passives, és a dir, que aconsegueixen un estalvi energètic sense necessitat de consumir energia, destaquen les millores en l’aïllament tèrmic de façanes i cobertes, així com la substitució de les finestres per altres de més estanques, que evitin la fuga de calor o fred, i la incorporació de protectors solars. Aquestes tres mesures permeten que les necessitats de climatització disminueixin, tant a l’estiu com a l’hivern.

Un altre element habitual d’una rehabilitació energètica consisteix en la incorporació de panells solars fotovoltaics a la coberta de l’edifici. Aquests poden ser de dos tipus. Per un costat, hi ha les plaques solars tèrmiques, que tenen com a objectiu fer servir l’energia del sol per a l’aigua calenta sanitària o alimentar la calefacció. Per l’altre, les plaques fotovoltaiques pensades per a l’autoconsum elèctric tant de les zones comunes com a les vivendes. En aquest cas, l’energia solar cobreix part de la demanda durant el dia (fora que s’instal·lin també acumuladors) i la resta està coberta per la connexió a la xarxa elèctrica. Això no permet un total proveïment, però sí una reducció significativa de la factura elèctrica.

Altres mesures que poden incloure una rehabilitació són la renovació de la caldera central per una altra d’origen sostenible, com la biomassa; el canvi dels antics sistemes de climatització per una bomba de calor aerotèrmica; la substitució de la il·luminació per LEDS de les zones comunes; la instal·lació de punts de recàrrega al pàrquing… Sigui com sigui, hi ha dues evidències: el parc de vivendes consumeix massa energia i ara tenim una gran oportunitat per revertir aquesta situació, cosa que suposarà un gran benefici tant per a la nostra butxaca com per al Planeta.

Comunitats energètiques: Consumeix la teva pròpia energia

En matèria d’autoconsum elèctric, es pot contactar amb una companyia energètica perquè instal·li plaques solars a la teulada de la vivenda o edifici o es pot anar més enllà: convertir-se en el propietari de l’energia que un mateix genera. Això és el que és una comunitat energètica, un grup de persones, pimes o entitats locals que s’uneixen per posar en marxa al seu entorn una instal·lació de generació d’energia renovable, amb el fi d’aprofitar l’electricitat o energia tèrmica que es produeix.

És a dir, per consumir l’energia que ells mateixos produeixen mitjançant plaques solars, aerogeneradors, una central de biomassa, etcètera. I això pot ser en un barri urbà, en una zona rural, en un polígon industrial… Les persones que formen part de la comunitat són els propietaris i totes les decisions es prenen de manera democràtica i transparent. Per exemple, què fer amb l’excedent generat i com pot ajudar al desenvolupament del seu entorn. Per tant, una comunitat energètica ofereix beneficis ambientals, econòmics i socials.