El Congrés dels Diputats ha aprovat definitivament la Llei de Trànsit, Circulació de Vehicles de Motor i Seguretat Viària, que preveu sancions més dures per algunes infraccions.

Per exemple, se suprimeix la possibilitat que turismes i motocicletes puguin superar en 20 km/h els límits de velocitat a les carreteres convencionals quan avancin altres vehicles.

I també s'endureix la sanció per portar el mòbil a la mà mentre s'està al volant. Es passa de perdre tres a sis punts.

Amb aquesta aprovació de la llei, finalitza la tramitació parlamentària que s'ha desenvolupat durant els darrers 6 mesos. L'objectiu d'aquesta modificació normativa ha estat actualitzar diversos preceptes de la Llei relativa al Permís per Punts, una eina que segons la DGT (Direcció General de Trànsit) s'ha demostrat vàlida per reduir la sinistralitat a la carretera, però que calia actualitzar per millorar l'eficàcia del sistema, adaptar-la als temps i reforçar la seguretat viària.

A més, s'han modificat altres articles de la Llei a proposta, la majoria dels grups parlamentaris que, amb les seves aportacions, han ajudat a fer una Llei més oberta i orientada a la nova mobilitat present i futura.

Aquestes són les principals novetats de la Llei:

Distraccions: ús del mòbil

Augmenta de 3 a 6 els punts que es perden per utilitzar, subjectant amb la mà, dispositius de telefonia mòbil mentre es condueix.

Des del 2016, les distraccions al volant són la primera causa dels accidents mortals. La proliferació de les xarxes socials, la dependència del mòbil i la immediatesa són elements nocius durant la conducció, per tant s'incrementen els punts a treure, mantenint-se en 200 euros la sanció econòmica.

Una persona utilitzant el mòbil mentre condueix, arxiu Pixabay

Elements de seguretat passiva

Cinturó de seguretat i elements de protecció. Augmenta de 3 a 4 els punts a perdre per no fer-ne ús, o no fer-ho de forma adequada, del cinturó de seguretat, sistema de retenció infantil, casc i altres elements de protecció obligatoris. Es manté la mateixa sanció de 200 euros. La DGT assegura que actualment un de cada quatre morts en accident de trànsit segueix sense fer ús del cinturó de seguretat.

Més seguretat per als ciclistes

S'incrementa la seguretat dels ciclistes fent obligatori, en vies amb més d'un carril per sentit, canviar de carril quan es procedeixi a avançar ciclistes o ciclomotors.

A més, s'augmenta de 4 a 6 els punts a detreure quan s'avança posant en perill o entorpint ciclistes sense deixar la separació mínima obligatòria d'1,5 mentres, mantenint la quantia de 200 euros. També es prohibeix parar o estacionar a carril bici o/a vies ciclistes.

Llançar objectes a la via

Augmenta de 4 a 6 els punts que es perdran per llançar a la via o als voltants objectes que poden produir accidents o incendis.

Recuperar els punts

Han de passar dos anys sense cometre infraccions perquè un conductor pugui recuperar el saldo inicial de punts. Fins a l'aprovació de la reforma de la Llei, aquest període variava en funció de la gravetat de la infracció comesa. S'ha simplificat, de manera que sigui de més fàcil comprensió i comunicació.

Cursos

Es podran recuperar 2 punts del carnet per fer cursos de conducció segura i eficient. Una ordre ministerial ha de desenvolupar els requisits necessaris i les condicions que han de complir. Aquests cursos s'estan consolidant com a bona pràctica i suposen una formació addicional per als conductors.

Els Mossos fent un control d'alcoholèmia

Menors i alcohol i drogues

Els conductors menors d'edat de qualsevol vehicle (ciclomotors, permís AM, motos fins a 125cc, bicicletes i vehicles de mobilitat personal) no podran circular amb una taxa d'alcohol superior a 0, tant a la sang com a l'aire espirat.

Alcoholímetre antiarrencada (Alcoholock)

Serà obligatori l'alcoholímetre antiarrencada per als vehicles de transport de viatgers per carretera que es matriculin a partir del 6 de juliol de 2022. Aquests vehicles estan obligats a portar instal·lat una interfície per a la instal·lació d'aquests dispositius. És una mesura demandada pel sector del transport de viatgers per carretera.

Avançaments.

Se suprimeix la possibilitat que turismes i motocicletes puguin depassar en 20 km/h els límits de velocitat a les carreteres convencionals quan avancin altres vehicles.

Dos de cada tres accidents mortals es produeixen en carreteres convencionals. El 2019, any de referència, es van produir 239 morts en col·lisió frontal en via convencional. Aquesta supressió va en consonància amb el principi de sistema segur, d'eliminar o reduir els riscos i els avançaments en vies convencionals n'és un.

Més canvis

La Llei també recull altres novetats:

  • Motoristes. S'autoritza la utilització de dispositius sense fil certificats o homologats per a la utilització al casc de protecció dels conductors de moto i ciclomotor, amb fins de comunicació o navegació, sempre que no afecti la seguretat en la conducció
  • Restriccions a Zones de Baixes Emissions. S'introdueix una nova infracció greu, amb 200 euros de quantia per no respectar les restriccions de circulació derivades de l'aplicació dels protocols davant d'episodis de contaminació i de les zones de les baixes emissions.
  • La Llei de Canvi Climàtic i Transició Energètica obliga els municipis de més de 50.000 habitants a establir Zones de Baixes Emissions.
  • Copiar als exàmens per obtenir el permís de conduir. S'introdueix, com a infracció amb 500 euros de sanció, utilitzar dispositius d'intercomunicació no autoritzats reglamentàriament a les proves per a l'obtenció i la recuperació de permisos o llicències de conducció o altres autoritzacions administratives per conduir o col·laborar o assistir amb la utilització dels dispositius esmentats. A més, l'aspirant no podrà presentar-se de nou a les proves per a l'obtenció del permís en el termini de sis mesos.
  • Conducció autònoma. Per primera vegada es recull a la legislació espanyola referència al vehicle automatitzat, en diversos articles de la Llei de Trànsit.
  • Totes aquestes novetats entraran en vigor al cap de tres mesos de la publicació de la Llei al Butlletí Oficial d'Estat.