A càrrec d’Anna Sàlvia, psicòloga en educació i salut sexual