20 de febrer de 2018
20.02.2018

Cartes

20.02.2018 | 06:57

Agraïment
Marta Rovira i Robert Roqué Besalú
Voldríem públicament agrair a tot el personal: metge, infermeres i administratius del CAP de Besalú, totes les atencions que tingueren en la malaltia de la nostra mare fins al seu decés, especialment al Dr. Joan Hidalgo. Ben agraïts.


Grua i multa
pel futbol
Daniel Lechado Ruiz girona
Aquesta és l´altra cara del futbol a la nostra ciutat de Girona, la cara de la vergonya, persones que tornen de treballar i es troben amb la retirada del seu vehicle al carrer Església de Sant Miquel de Palau per part del servei de grua de l´Ajuntament de Girona.
Sembla ser que el cartell informatiu és suficient perquè els conductors quedin degudament informats de la prohibició d´estacionament a la via pública. Com detallen les sancions, el motiu és «Estacionar en una zona temporalment prohibida per activitats» pressuposant que tot conductor ha de ser coneixedor d´aquest esdeveniment (ara que sembla que els partits cauen entre setmana).
Les opinions al respecte poden ser diverses i totes respectables però el cert és que empleats del geriàtric han patit les conseqüències, resumides en 90 euros de retirada del vehicle del dipòsit municipal més l´afegit d´una multa de 90 euros pel precepte infringit (total 180 euros). En un primer moment, s´hauria de valorar si la senyalització per tal d´informar és adequada i suficientment visible per tota persona que tendeix a estacionar el cotxe diàriament a la mateixa zona essent desconeixedora de les activitats desenvolupades. D´altra banda, èticament i moral, reflexionar sobre si és equiparable la penalització econòmica d´aquests professionals que vetllen pel benestar de la nostra gent gran dins el context que se celebrin esdeveniments que mouen milionades.


La Sanitat a Taialà i Germans Sàbat
Marta Salavedra Carandell, Ramon Carreras, Dolors Falgàs, Isabel Piera, Anna Porcell, Anna Ribas, Glòria Sanz i Antònia Vilaplana girona
Arran de l´article d´opinió «La Sanitat a Taialà i Germans Sàbat» de Josep Quintanas Bosch (Diari de Girona 11/2/2018) en el qual escriu sobre si en l´esmentat barri «es mantenen o no els serveis d´urgències durant els dies no laborables o si tothom ha d´anar al Güell» voldria fer algun aclariment.
La ciutat de Girona té 4 Àrees Bàsiques de Salut (ABS): Santa Clara, Can Gibert del Pla, Montilivi-Vila-roja i Taialà. Totes atenen els pacients de dilluns a divendres en horari diürn (de 8 a 20 h). Però l´ABS-Taialà és l´únic centre ABS de la ciutat de Girona que, a més de l´horari diürn de dilluns a divendres, també fa atenció diürna els caps de setmana.
Des de fa molt de temps, fora de l´horari diürn i fora dels dies laborables, tots els pacients de les ABS de Girona hem de dirigir-nos al Centre d´Atenció Continuada Güell, que atén les Urgències i l´Atenció Continuada en horari nocturn diàriament (de 20h a 8h) i els caps de setmana i festius durant les 24 h.
Per tant, l´ABS-Taialà ha gaudit i gaudeix, si més no fins ara, d´una cobertura horària exclusiva, única i més àmplia que les altres ABS de la ciutat de Girona.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook
Enllaços recomanats: Premis cinema