13 de maig de 2019
13.05.2019
Diari de Girona

MILLORAR LA SOCIETAT

13.05.2019 | 00:09
MILLORAR LA SOCIETAT

La vida de la immensa majoria de les persones està feta de petites coses i circumstàncies puntuals, no de grans projectes ni de grans idees o originalitats. Convé parar de tant en tant, deixar de banda el tsunami de notícies, e-mails, tuits o whatsapps que ens inunden diàriament, minut rere minut, i reflexionar amb serenitat i prudència, amb valentia i humilitat. Vivim en una societat molt millorable i és tasca de tots posar el nostre granet de sorra per avançar vers un món més just i convivencial. Des d'aquesta òptica, vull agrair la feina i el compromís dels que, des de les distintes creences i opcions socials i polítiques, volen representar democràticament la ciutadania, presentant-se a les eleccions amb la voluntat de difondre els seus ideals i treballar per la seva ciutat.
Hem de prestigiar la política i donar valor a les paraules i els compromisos. La política s'ha d'escriure en lletres majúscules, i no ha de ser objecte de descrèdit el fet de que algunes persones, amb comportaments antisocials i mancats d'ètica, hagin actuat i obrat de forma indecent en l'àmbit polític. No podem, però, oblidar que tot aquell que fa el pas per assumir una responsabilitat política es compromet públicament a servir la societat, ha de tenir sempre present el bé comú i l'interès general. La política i els polítics són eines indispensables en el marc d'una societat lliure, avançada i democràtica que, com la nostra, des de la màxima norma legal, la Constitució, propugna com a valors superiors del seu ordenament jurídic la llibertat, la igualtat i el pluralisme polític, declarant així mateix que la dignitat de la persona, els drets inviolables que li són inherents, el lliure desenvolupament de la personalitat i el respecte a la llei i als drets dels altres són fonament de l'ordre polític i de la pau social. Però «del dicho al hecho hay un trecho», com es diu en castellà. Una cosa és predicar i una altra donar blat. Per això és moment propici perquè tots aquells que aspiren a representar la ciutadania donin exemple de coherència, d'ètica i d'integritat, pensant que la vida de les persones es desenvolupa ara i aquí, i que no pot esperar paradisos futurs inexistents. Cal fer camí des d'ara, millorant tot el que es pugui i facilitant una societat més dialogant, més cívica, més solidaria i justa.
Al mateix temps hem de recordar que un dels fonaments imprescindibles per a una convivència en pau és la recerca de la justícia, la instauració d'un ordre econòmic social just i el respecte escrupolós i actiu dels drets humans. I des d'aquesta òptica tots els empleats públics, tots els que exerceixen alguna responsabilitat política o institucional i totes les administracions han de treballar per facilitar la vida de les persones i per aconseguir un món més just, lliure i humà. I per això no cal dibuixar un futur fàcil, amb molts de drets, i hedonista, cal parlar també d'obligacions i deures, de treball i esforç, més de col·laboració que de competència, més de solidaritat que d'individualisme, més d'integrar que de dividir.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook