Opinió

Desburocratitzar

En les últimes mobilitzacions agràries, un dels temes objecte de preocupació i reivindicació, per part dels que intenten viure de la terra, ha estat l’exigència de reduir la burocràcia i eliminar part de les obligacions burocràtiques que s’imposen a la pagesia. Però aquesta mateixa temàtica afecta l’exercici professional de metges, ATS, i tantes altres professions liberals o no, que veuen limitada part de la seva dedicació per assumir obligacions burocràtiques, no sempre imprescindibles ni necessàries. Certament que hi ha d’haver controls i normes que garanteixin la seguretat i la salut, el bé comú i l’interès general. Però ni els empleats públics han d’actuar com a simples robots i aplicadors estrictes de normatives, directrius o criteris interns qüestionables, ni la ciutadania ha de suportar que la camisa de força en què sovint s’ha convertit l’excessiva burocràcia limiti desproporcionadament les seves llibertats.

Constatem com dia que passa, dia que es publiquen i apareixen noves normatives, disposicions, reglaments, lleis i ordenances que, en massa ocasions, són més un límit a la capacitat de decisió de les persones, un menysteniment a la seva iniciativa i a la seva creativitat i un obstacle més a la seva llibertat, que no pas un al·licient per millorar la societat en conjunt i el comportament de les persones. Evidentment, viure en societat comporta i exigeix assumir normes i valors comuns i que no podem fer el que ens roti, ja que és conjuntament amb les altres persones com podem assolir la nostra pròpia realització personal. Les grans proclames de principis generals són necessaris, però és imprescindible que aquests acompanyin, inspirin i es facin efectius en el tracte diari entre administracions i ciutadania. Cal recordar que a la nostra Carta Magna, o Constitució, es propugnen com a valors superiors del nostre ordenament jurídic la llibertat, la justícia i la igualtat, però una simple mirada a la realitat social, política, econòmica ens fa veure quan lluny estem d’aquests valors, a tots nivells.

Hem d’insistir a reclamar menys burocràcia i més humanitat. No és admissible la imatge d’unes administracions públiques distants i fredes, que a vegades posen més traves i susciten més problemes que no pas solucions i servei eficient. I no es tracta d’ignorar que les lleis són necessàries i imprescindibles per regular i coordinar la societat, evitant l’abús dels poderosos i esperonant la col·laboració solidària de tots els que conformen la mateixa. És un bon moment perquè tots els que opten a representar els seus conciutadans s’esmercin i es comprometin a donar exemple, com a servidors de la ciutadania, renunciant a privilegis i assumint l’obligació de treballar per una societat més lliure i justa. I des d’aquesta òptica, caldrà desburocratitzar en part les nostres diverses administracions, tot fent-les més flexibles, acollidores i servicials.

Subscriu-te per seguir llegint