En el primer any de desplegament del Programa de Detecció Precoç de Càncer de Còlon i Recte al Ripollès i la Garrotxa, s´han detectat nou càncers i s´ha sotmès a un tractament preventiu 94 pacients que presentaven un elevat risc de patir-ne més endavant.

En total, des que es va posar en marxa el cribratge a les dues comarques, el 19 de gener de l´any passat, 5.263 persones -3.557 de la Garrotxa i 1.706 del Ripollès- s´han fet la prova. La xifra presenta el 44,57% de la població convidada a participar-hi, que són homes i dones d´entre 50 i 69, la població amb més possibilitats de patir aquest tipus de tumor.

De totes les proves realitzades, en 352 casos el resultat ha estat positiu, per la qual cosa s´ha citat els pacients per a fer-se una colonoscòpia. Ja se n´han fet 274, que han confirmat el càncer en cinc pacients del Ripollès i quatre de la Garrotxa. A més s´han detectat adenomes de mitjà i alt risc a 94 persones -29 del Ripollès i 65 de la Garrotxa-, als quals s´ha pogut sotmetre a tractaments preventius per evitar futurs càncers.

La implantació del cribratge de càncer colorectal al Ripollès i la Garrotxa -que s´ha fet de manera conjunta amb Osona- va començar per les Àrees Bàsiques de Salut de la Vall d´en Bas, Sant Joan les Font i s´ha iniciat a Olot -on s´acabarà el 30 de novembre de 2016- i a Ripoll-Sant Joan de les Abadesses. Al llarg dels dos anys que dura el programa, es convidarà a participar-hi 13.456 persones de la Garrotxa i 6.809 del Ripollès.

Per poder dur a terme el desplegament, han treballat plegats el col·legi de farmacèutics de Girona, l´atenció primària, la unitat d´endoscòpies dels hospitals d´Olot i Campdevànol i l´Oficina Tècnica de Cribratge gestionada per l´IAS, a més del CatSalut. A més el Rotary Club col·labora econòmicament en el desplegament a les seves comarques durant els dos primers anys del programa, en què aportaran el 42% del seu cost.

El mètode de cribratge es fa a partir d´una anàlisi per detectar si hi ha restes de sang a la femta. La participació en el programa, que té una realització biennal, és voluntària. La població diana rep una carta a casa on se´ls explica com participar al programa i, en cas de no contestar-la en dues setmanes, es fa un segon enviament de recordatori.

Amb aquesta carta, que conté un codi d´identificació personal, cal dirigir-se a una oficina de farmàcia, on li donaran un kit per dipositar la mostra de femta, i les instruccions de com conservar-la fins que la porti de nou a la farmàcia. Les farmàcies que participen en el programa enviaran dos cops a la setmana les mostres al laboratori del programa.

Els resultats de les anàlisis seran publicats informàticament a la Història Clínica Compartida de Catalunya. Si són negatius, els participants rebran una carta on se'ls informarà d'aquest resultat. Si són positius -ho són en prop d´un 6% dels casos-, seran citats per a una visita a la Unitat d'Endoscòpies del seu hospital, on se'ls informarà del resultat i del procés a seguir a partir d'aleshores, que parteix de la realització d´una colonoscòpia diagnòstica.

Segons els resultats d'aquest estudi, s'indicarà al pacient què cal fer: participar de nou en el programa al cap de dos anys si el risc és baix, fer una segona exploració al cap d'un temps (1 o 3 anys) o pot ser derivat a un centre de diagnòstic i tractament en el cas que es confirmi la presència de càncer.