26 de setembre de 2018
26.09.2018

Farmàcia a domicili per a majors dependents i malalts crònics

Ha d'enaltir el paper de les oficines de farmàcia i els seus professionals en la continuïtat assistencial

26.09.2018 | 07:43
Farmàcia a domicili per a majors dependents i malalts crònics

Actualment hi ha a Espanya prop de 3 milions de persones que tenen reconeguda la seva situació de discapacitat, de les quals, 1,2 milions són majors de 65 anys, i més de 500.000 majors de 80. L'augment de la longevitat, la dependència i la cronicitat es plantegen com els principals reptes del nostre sistema sociosanitari.

Si bé, fins fa poc, els episodis aguts i l'atenció hospitalària definien el model sanitari, ara, i en el futur, les atencions de llarga durada i l'atenció primària són i seran els que marcaran la pauta. Des del punt de vista social, destaquen el debilitament de les estructures familiars i la solitud de molta gent gran que, malgrat la seva edat avançada, opten per seguir vivint al seu domicili.

Davant aquesta transformació del paradigma sociosanitari, la sostenibilitat a llarg termini exigeix promoure polítiques que afavoreixin l'acció assistencial domiciliària i continuada.

Sobre tots aquests aspectes van debatre recentment experts de diferents àmbits en el curs "L'atenció domiciliària: continuïtat assistencial" ofert per l'Institut de Formació Cofares (IFC) a la Universitat Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) de Santander.

Un dels punts de consens assolits durant la trobada va ser la necessitat d'avançar cap a un model integrador d'organització assistencial, sustentat en la cooperació entre les diferents professions i estructures socials i sanitàries. Un model que ha de contemplar al farmacèutic com a aliat estratègic per aconseguir als pacients en el seu entorn més proper: els seus domicilis.


El farmacèutic s'ha de veure com a aliat estratègic per als pacients en els seus domicilis. Getty Imagess

El farmacèutic: agent clau de salut en primera línia amb els pacients

El farmacèutic es converteix en un suport fonamental per donar resposta a l'augment de la demanda de serveis d'atenció domiciliària i cures de llarga durada. La seva capil·laritat i proximitat amb els pacients li confereixen una posició privilegiada a l'hora de comunicar-se tant amb ells com amb els seus familiars i cuidadors.


El seguiment farmacoterapèutic personalitzat o la millora dels nivells d'adherència són exemples de serveis orientats a proporcionar una atenció integral i continuada en els quals la farmàcia pot adquirir un paper destacat, tal com han demostrat els projectes pilot i estudis desenvolupats fins a la data.

La proximitat del farmacèutic amb els pacients el situa en una posició privilegiada a l'hora de comunicar-se amb ells, amb els seus familiars i cuidadors

En concret, un estudi del Consell General de Col·legis Oficials de Farmacèutics ha demostrat que la intervenció farmacèutica en el seguiment farmacoterapèutic a pacients majors polimedicats redueix en més del 50% dels problemes de salut no controlats, les visites a urgències i les hospitalitzacions.

Algunes comunitats autònomes estan prenent importants mesures en aquest sentit. Cal destacar la recent aprovació de l'avantprojecte de Llei d'Ordenació i Atenció Farmacèutica a la Comunitat de Madrid, que estableix un nou marc regulador més d'acord amb el nou context sociosanitari. Així, entre les mesures per reforçar el paper assistencial de les farmàcies, s'inclou la possibilitat de prestar atenció farmacèutica domiciliària a majors dependents o pacients en situació de vulnerabilitat per realitzar seguiment dels seus tractaments, en coordinació amb la resta de professionals de la salut.

D'altra banda, al País Basc ha posat en marxa programes que busquen afavorir el seguiment farmacoterapèutic a domicili o l'atenció farmacèutica a pacients greus. Un altre exemple és Castella i Lleó, que està treballant en un decret perquè la prestació ambulatòria es faci a través de l'oficina de farmàcia.

La distribució farmacèutica, aliada de la continuïtat assistencial

Com a agent actiu en l'espai sanitari, el paper de la distribució farmacèutica suposa un important suport a l'hora de dotar al farmacèutic de les eines i el suport necessari per adaptar els seus serveis a les noves necessitats.

Eduardo Pastor, President del Grup Cofares, cooperativa de distribució farmacèutica líder a Espanya, assegura que "ens estem preparant per oferir tot el suport possible i propostes innovadores que permetin al farmacèutic mantenir un paper reconegut i central en aquesta nova realitat social".

En concret, la cooperativa està duent a terme un projecte de Farmàcia Sociosanitària per potenciar el desenvolupament de nous serveis. Entre ells, s'inclouen eines per facilitar accessibilitat a una atenció farmacèutica adequada a totes aquelles persones que van al seu farmàcia, així com a pacients que es troben en situació de dependència, discapacitat o fragilitat en centres residencials o en els seus domicilis.

A més, el Grup Cofares aposta fermament per la transformació digital com una via inqüestionable per reforçar l'atenció sociosanitària. En aquesta línia, ha posat en marxa la plataforma digital "Destí Salut", que posa a disposició del farmacèutic solucions integrals per oferir als seus clients programes sanitaris de prevenció, atenció, control i seguiment personalitzats des de la farmàcia. A més, permet que els usuaris de la farmàcia puguin accedir a informació sanitària des de qualsevol lloc a través del seu dispositiu, i els facilita informes de seguiment i consells actualitzats realitzats pel farmacèutic.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook