L'hospital de Figueres i l'hospital Clínic de Barcelona treballaran plegats per tirar endavant un nou model assistencial en dermatologia. Les dues institucions han signat un conveni de col·laboració pels pròxims quatre anys per potenciar l'assistència al pacient i agilitzar la valoració de l'especialista que tindrà com a eina principal la teledermatologia. A partir de la tecnologia, es coordinaran totes les derivacions entre els metges de família i els dermatòlegs de la comarca.

Aquesta «aliança estratègica», assenyala el centre figuerenc, requereix «la coordinació estreta entre els especialistes de l'hospital de Figueres i els dos dermatòlegs del servei de l'hospital Clínic de Barcelona» i va «més enllà d'un simple acord», amb l'objectiu de compartir coneixement i desenvolupar projectes comuns en el futur.

En aquests moments, la Fundació Salut Empordà ja té implantada la teledermatologia com a eina de gestió de les visites pels pacients amb sospita oncològica, i el que es fa ara és estendre aquesta tecnologia per a tots els motius de consulta dermatològics, per millorar el temps de resposta per part de l'especialista.

El protocol estableix que la derivació al servei de Dermatologia de l'hospital de Figueres es farà inicialment a través del sistema de teledermatologia. El metge de família utilitzarà un dispositiu mòbil per fer les fotografies a la zona o zones del cos del pacient que l'especialista ha de valorar, i amb una aplicació específica, es vincularan les imatges amb la identificació de l'usuari, per tal que quedin integrades a la història clínica del pacient.

En un màxim de quinze dies l'equip de dermatòlegs valorarà la consulta i resoldrà si el pacient s'ha de dirigir de nou al metge de família per tal que li apliqui el tractament i seguiment indicat o bé si li cal una visita presencial amb el dermatòleg.

S'estima que quan aquest model s'hagi implantat totalment a l'Alt Empordà, només entre el 30 i el 40% de les derivacions requeriran visita presencial amb l'especialista, enfront del que passa en l'actualitat, que el servei de Dermatologia atén pràcticament la seva totalitat, apunten des de l'hospital de Figueres.

L'hospital Clínic, que ja ha aplicat amb èxit aquest model en el seu centre, durà a terme la implementació i consolidació d'aquest programa de teledermatologia a l'Alt Empordà, la qual cosa comportarà una coordinació estreta entre dos dermatòlegs del Clínic i els dos dermatòlegs de l'hospital de Figueres, que es comunicaran per via telemàtica.

«La societat ha evolucionat molt amb l'ús de les noves tecnologies i és un pas natural la incorporació d'aquestes eines en l'àmbit assistencial, que a més tenen un gran potencial», explica la directora assistencial de la Fundació Salut Empordà, Àngels Morales.

La cap del servei de Dermatologia de l'hospital Clínic de Barcelona, Susana Puig, afegeix que «aquest acord permet al Clínic treballar amb el territori, amb una comarca com l'Alt Empordà que té 68 municipis». «Nosaltres tenim experiència en teledermatologia, però amb aquest acord veurem unes necessitats i una realitat que segur que són diferents de les que pot tenir una gran ciutat com Barcelona», assenyala.