El Sindicat d'Infermeria SATSE ha reclamat la potenciació i implantació generalitzada de la cirurgia menor ambulatòria per part dels professionals d'infermeria en tots els serveis de salut de totes les comunitats autònomes, ja que defensen que millora l'atenció als ciutadans, estalvia costos i reforça el paper d'atenció primària dins del Sistema Nacional de Salut.

Aquests tipus d'intervencions inclouen procediments quirúrgics i altres intervencions més senzilles i de curta durada com podrien ser abscessos, ungles encarnades o petits tumors facials, que es fan habitualment en teixits superficials o de fàcil accés, amb anestèsia local, i que tenen poc risc de complicacions postquirúrgiques.

El SATSE assenyala que les infermeres i infermers no poden desenvolupar, en l'actualitat, en totes les comunitats autònomes aquesta competència assistencial que es troba recollida en la Llei d'Ordenació de les Professions Sanitàries (LOPS) i que s'ha constatat que comporta diferents beneficis tant per als pacients com per als professionals. El sindicat explica que aquest tipus d'atenció complementa l'activitat preventiva, diagnòstica i terapèutica en els centres de salut i augmenta la satisfacció dels pacients, ja que reben una atenció en un temps d'espera molt menor i sense haver de fer tants desplaçaments innecessaris a l'hospital. Tot això, a més, contribueix, segons SATSE, a una millor relació entre els professionals.

Per altra banda, el sindicat defensa que aquesta mesura milloraria l'eficiència en la utilització dels recursos humans i materials, estalviant així costos al Sistema Nacional de Salut.

A més, de cara a les infermeres i infermers, des de l'organització sindical subratllen que constitueix un avanç important dins del desenvolupament de la professió, en dotar-la d'una major responsabilitat, més capacitat i més autonomia.