Els departaments de Salut i de Treball, Afers Socials i Famílies, van presentar la nova Carta del voluntariat en l'àmbit de la salut 2019. El document actualitza la carta del 2010 i vol reconèixer i promoure el voluntariat en el sistema públic de salut i donar cobertura i seguretat a l'acció voluntària, especialment en termes organitzatius i de qualitat. La carta està alineada amb la Llei 25/2015 del voluntariat i foment de l'associacionisme i amb la Carta de drets i deures de la ciutadania en relació amb la salut i l'atenció sanitària.

Els principals objectius del nou document són fer extensiva la seva aplicació a l'atenció primària i comunitària, i a la salut mental i les addicions; definir els mecanismes i els perfils de gestió necessaris per garantir una acció voluntària amb condicions de seguretat i qualitat; plantejar un model de salut i social integrat al voltant de l'atenció centrada en la persona; posar en valor l'acció del voluntariat en salut i fer-lo visible; i reconèixer la seva acció transformadora i destacar el paper de les entitats que el vehiculen.

«Com a país avui fem un reconeixement a les persones i entitats de voluntaris que dediquen el recurs més valuós, el seu temps, a transformar i millorar la societat i a cuidar els altres», va valorar El Homrani. «Quan parlem de voluntaris parlem de valors per enfortir el país: el de la fraternitat republicana, el del compromís pel bé comú, l'escolta activa i la cura dels altres. I això genera una xarxa d'afectes que cuiden i generen cohesió», va subratllar el conseller. Per la seva banda, la titular de Salut va agrair la tasca dels voluntaris que formen part de «l'engranatge del nostre sistema públic de salut». «La Carta és la constatació del treball conjunt de dos departaments i de la comunitat, una eina que ens ajuda a incorporar a l'administració valors com el voluntariat», va concloure Vergés.

La nova Carta del voluntariat en l'àmbit de la salut 2019 és fruit d'un treball col·laboratiu iniciat a l'abril del 2018, liderat per la Secretaria d'Atenció Sanitària i Participació del Departament de Salut i en què han participat més d'un centenar de voluntaris.