Albera Salut, ABS de Peralada, organitza el proper divendres 22 de novembre al Castell de Peralada les XXII Jornades d'ACEBA amb el títol Salut a totes les politiques. Aquestes jornades volen posar en valor iniciatives de Salut promogudes des de diferents àmbits i sectors, més enllà de l'entorn sanitari.