Un estudi de l'Hospital Vall d'Hebron i del Clínic de Barcelona ha demostrat la importància de la localització i activitat de les cèl·lules immunes dins del microambient d'un tumor a l'hora de tractar un càncer de mama que tendeix a ser agressiu, l'HER2 positiu. La composició i la densitat de les cèl·lules immunes que componen el microambient tumoral no és rellevant a l'hora de predir una resposta del tumor al tractament, sinó que la clau és conèixer la localització i l'activitat de les mateixes i, més en concret, si es troben en contacte amb les cèl·lules tumorals i si estan o no exhaustes.

Aquesta és una de les conclusions que es desprenen de l'estudi coordinat pel doctor Paolo Nuciforo, investigador principal del Grup d'Oncologia Molecular del Vall d'Hebron Institut d'Oncologia (VHIO), i el doctor Aleix Prat, cap del Servei d'Oncologia Mèdica del Clínic, publicat recentment a la revista NPJ Precision Oncology. Aquest estudi obre la porta en un futur a noves estratègies combinades d'immunoteràpia i tractaments en aquest tipus de càncer de mama. En aquest treball, els investigadors han desenvolupat una nova tecnologia -la inmunohistoquímica de nova generació- que proporciona nous coneixements sobre la composició i la densitat de cada subpoblació de cèl·lules immunes, a més de la seva localització, l'activitat funcional i la dinàmica d'aquestes cèl·lules dins del microambient tumoral en el càncer de mama HER2 positiu. Gràcies a aquesta metodologia, s'ha pogut comprovar que, per aconseguir una resposta, les cèl·lules immunes havien d'estar molt a prop o en contacte amb les cèl·lules tumorals.