La Societat Catalana de Psiquiatria i Salut mental i Granés Fundació van organitzar el 14 de maig la primera Jornada de discapacitat intel·lectual i salut mental, que va comptar amb la participació de professionals de la Xarxa Especialitzada en Salut Mental per a Persones amb Discapacitat Intel·lectual, estesa arreu del territori català. A la jornada, que va tenir lloc en format en línia, hi van participar més de tres-cents inscrits professionals d’entitats socials, de serveis socials bàsics i especialitzats, de medicina d’atenció primària, especialitzada i hospitalària que, d’una manera o altra, proporcionen suports per millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual i malaltia mental.

Segons el doctor Ramon Novell, cap del Servei de Discapacitat Intel·lectual de l’IAS, i la doctora Aida Palacín, psiquiatra del mateix equip, «el diagnòstic dual dels trastorns mentals i la discapacitat intel·lectual sovint no ha estat reconegut, gairebé sempre infra-diagnosticat i, conseqüentment, no tractat». Va afegir que «els estudis epidemiològics mostren prevalences diferents de trastorns psiquiàtrics en persones amb discapacitat intel·lectual. Les dades epidemiològiques apunten que les persones amb discapacitat intel·lectual pateixen trastorns psiquiàtrics amb més freqüència en qualsevol etapa de la vida».

En aquesta línia, les dades de les quals es disposa mostren que fins a un 41% de persones amb discapacitat intel·lectual presenten trastorns psiquiàtrics, i si s’exclouen els problemes de conducta, aquest percentatge es redueix al 28%.