Un estudi de l’International Breast Cancer Center (IBCC) ha demostrat que la combinació d’immunoteràpia i quimioteràpia disminueix la recurrència del càncer de mama triple-negatiu, el tumor mamari més agressiu, en estadis primerencs.

Tal com ha informat la institució, l’estudi KEYNOTE-522, els resultats del qual es van presentar al congrés de l’ESMO, s’ha basat en l’ús de pembrolizumab durant el tractament de quimioteràpia preoperatòria, i després de la cirurgia, en els estadis II i III d’aquests tumors.

«Aquest és un treball importantíssim, ja que demostra per primera vegada que la immunoteràpia disminueix les possibilitats que el tumor torni a aparèixer en pacients amb càncer de mama triple-negatiu en estadi hora, el que probablement es tradueix en un major nombre de pacients curades», va afirmar el director de l’IBCC, Javier Cortés.

Aquest assaig clínic s’ha dut a terme a 181 centres de 21 països i s’han inclòs 1.174 pacients amb càncer de mama triple-negatiu en estadis II i III que no havien rebut cap tractament previ.

En el marc de l’estudi, 784 pacients van ser tractades amb quimioteràpia preoperatòria i pembrolizumab i 390 amb quimioteràpia preoperatòria i placebo i, després de la cirurgia, van rebre nou cicles addicionals de pembrolizumab o placebo.

Al desembre de 2019, ja s’havia descobert que les pacients tractades amb pembrolizumab presentaven una major taxa de resposta completa patològica, però ara s’ha constatat que les del grup de pembrolizumab han presentat un 8,1% menys de recurrència de la malaltia.