L'Escola Quintanes és un centre de formació professional que imparteix cicles formatius de grau mitjà i superior de la família agrària. En concret tres de grau mitjà: Producció agropecuària, Aprofitament i conservació del medi natural i Jardineria; i tres de grau superior: Paisatgisme i medi rural, Ramaderia i assistència en sanitat animal i Gestió forestal i del medi natural.

Des dels seus inicis, l'escola ha seguit «la pedagogia de l'alternança», que es basa fonamentalment en alternar períodes formatius al centre escolar amb períodes formatius al centre de treball. Actualment amb la implantació del sistema dual, aquesta pedagogia s'ha vist reforçada. Aquest model permet a l'alumnat compaginar la formació al centre amb la formació a una empresa, on desenvolupen el seu potencial professional adquirint experiència professional i reflexionant a través de l'aprenentatge en situacions reals de treball.

Per aconseguir uns bons resultats, conjuntament amb la formació dual, l'escola treballa amb altres eines com les visites d'estudis, tertúlies professionals, viatges d'estudis i estades professionals en altres països, que ajuden a buscar el coneixement des de l'experiència, a descobrir el sector, i a aprendre al costat de professionals. «Fomentem competències transversals com el treball en equip, l'emprenedoria, la gestió empresarial, l'ús de les noves tecnologies, etc. Treballem amb metodologies competencials d'aprenentatge i un sistema d'avaluació continuada i per competències que provoquen una millora dels resultats acadèmics i d'aprenentatge», expliquen des de l'Escola Quintanes.

La inserció laboral dels alumnes que s'han graduat és molt alta en totes les especialitats, aquest èxit és motivat en gran part, per la tasca que fan les empreses, que s'impliquen i col·laboren amb l'escola en la formació dels futurs professionals.