L'Andrea Reyes té 26 anys i des dels 18 que acull persones amb discapacitat intel·lectual a casa seva. És una de les participants al projecte Respir de la Fundació Sant Tomàs, una iniciativa que persegueix millorar la qualitat de vida de les persones cuidadores. Es tracta d'un projecte que ofereix a les famílies que tinguin algun membre amb discapacitat intel·lectual la possibilitat de disposar d'un descans durant un període de temps acordat -ja sigui un cap de setmana o unes vacances-. Des del 1994, any en què es va posar en marxa, hi ha hagut poca renovació de les famílies acollidores i, per això, ara fan una crida perquè se n'hi apuntin de noves. "M'omple molt, aprenc molt d'ells", assegura Reyes, que anima més famílies a fer el pas.