La població de crancs autòctons i nàiades -petxines- als rius de Catalunya s'ha reduït "dràsticament" per culpa de la sequera. En algunes zones com, per exemple, la conca del Llobregat, s'han arribat a perdre la meitat d'aquests invertebrats. Això representa un greu perill per a la biodiversitat, ja que les dues espècies ajuden a conservar els ecosistemes. "No ens ho podem permetre tenint en compte la gran davallada de biodiversitat que patim a Catalunya", explica Núria Vall, biòloga d'Adeffa i responsable del centre de conservació i recuperació Comadoca. Per mirar de preservar totes dues espècies, des del centre fan rescats de crancs i nàiades, i també actuen en trams de rius perquè s'hi acumuli aigua i puguin viure.