Sis de cada deu catalans són incapaços de dir el nom de cap institució de la Unió Europea. És una de les conclusions de la primera enquesta sobre la percepció dels catalans sobre la UE, impulsada per l’Oficina del Parlament Europeu a Barcelona i el Centre d’Estudis d’Opinió (CEO) i presentada aquest divendres. A més, el 59% dels enquestats desconeixen la data de les properes eleccions europees, i un 6% la diu malament. L'estudi també reflecteix que dos de cada tres joves catalans de 18 a 24 anys (64%) tenen poc o gens sentiment europeista, és a dir, són euroescèptics, mentre que només el 36% són europeistes. Les xifres contrasten la mitjana catalana, del 55% de proeuropeus i un 43% de poc o gens entusiastes amb el club comunitari.