Les Illes Canàries no són només un paradís per als seus visitants, amb les seves estampes de postal que ocupen portades de revistes de moda i catàlegs de viatge; les Illes Canàries són una oportunitat d’inversió i negoci per a les empreses, que tenen en la seva avantatjosa fiscalitat un incentiu per créixer. Sectors com el tecnològic i l’audiovisual estan en alça en aquest territori, tant, que s’han convertit ja en un referent a nivell europeu.