Per primer cop, onze dones han participat en un assaig de la processó de Girona. Són algunes de les ho han demanat i que formen part del grup de suplents dels Manaies de Girona. Si hi ha baixes suficients, les primeres dones participaran en la processó de divendres Sant de Girona. Ara fa dos mesos, la junta directiva dels Manaies de Girona va plantejar un canvi en els estatuts per tal que les dones poguessin desfilar dones a les processons i en els altres actes religiosos en els què participen. L'assemblea ha aprovat la proposta per 65 vots favorables, només un contra i dues abstencions. D'aquesta manera es posava fi a gairebé 80 anys de monopoli dels homes.