RENDA 2015

Campanya de la renda 2015: principals novetats

Inclou la supressió de la deducció per lloguer i de la reducció per quotes d'aportacions a partits

28.03.2016 | 12:00
Campanya de la renda 2015: principals novetats

La campanya de la renda de 2015, la primera que recollirà la rebaixa en dues fases de l'IRPF aprovada pel Govern del PP, arrencarà el proper 6 d'abril amb la presentació per internet tant de l'esborrany de la renda com de la declaració pròpiament, segons el calendari de l'Agència Tributària.

La declaració presencial de la renda a les oficines de l'Agència Tributària, per la seva banda, començarà el 10 de maig i s'estendrà fins al 30 de juny. En el cas de les declaracions amb resultat a ingressar i que es vulguin domiciliar, el termini conclou el dia 25 de juny, tret que s'opti per domiciliar únicament el segon termini, en aquest cas la confirmació i presentació podrà realitzar-se fins el 30 de juny.

Els contribuents podran fraccionar, sense interès ni recàrrec algun, l'import del deute tributari, si resultés de la seva declaració de l'IRPF, en dues parts: la primera, del 60% de l'import, al moment de presentar la declaració, i la segona, del 40% restant, fins al 7 de novembre de 2016, inclusivament.

Per obtenir el nombre de referència que permet accedir a l'esborrany o dades fiscals, cal comunicar el nombre d'identificació fiscal, l'import de la casella 490 de la declaració de l'any 2014 i el número de mòbil en el qual desitgen rebre per SMS el número de referència.

A més, l'Agència Tributària remet per correu ordinari l'esborrany o dades fiscals als contribuents que ho van sol·licitar expressament a la declaració de l'any anterior, sempre que no s'haguessin obtingut amb anterioritat per qualsevol dels mitjans telemàtics anteriors.

Reducció de l'IRPF

Aquesta campanya de la renda és la primera que es durà a terme després de la reducció de l'IRPF que va entrar en vigor l'1 de gener de 2015 i que posteriorment es va tornar a rebaixar al juliol, avançant així mig any la segona part de la rebaixa que anava a entrar en vigor el 2016.

Així, la tarifa de 2015 va des del tipus mínim del 19,5% per a les rendes inferiors a 12.450 euros fins al marginal del 46% per a les rendes que superin els 60.000 euros anuals.

Una altra de les novetats més significatives és que la supressió de la deducció per lloguer, si bé s'articula un règim transitori per als lloguers d'habitatge efectuats amb anterioritat a 2015 de manera que la supressió només afectarà als nous arrendaments.

Així mateix, aquest any es recull a la declaració de la renda la supressió de la reducció sobre la base imposable per quotes d'afiliació i altres aportacions a partits polítics, que a partir d'ara donaran dret a una deducció del 20%, amb una base màxima de 600 euros anuals.

Entrada en vigor de 'renda web'

Una altra de les novetats de la Campanya de la Renda 2015 és l'engegada del nou sistema denominat 'Renda web', al que s'accedirà a la seu electrònica de l'Agència Tributària (AEAT) i que, en la pràctica, suposarà una proposta de declaració, com era l'esborrany, però més senzilla i ampliada a tots els contribuents, excepte per als declarants de renda d'activitats econòmiques, pels quals queda relegat el programa PADRE.

Segons fonts de la AEAT, el primer avantatge serà que el contribuent veurà buidats obstacles directament relacionats amb la descàrrega informàtica del programa PADRE.

A més, fins ara l'esborrany només recollia unes determinades rendes. Amb el nou sistema, tots els contribuents accediran a la seva proposta de declaració directament a la seu electrònica de la AEAT a la qual s'arriba a través del seu web.

Al marge, l'AEAT seguirà remetent al domicili del contribuent la proposta de declaració en paper, no així en el cas de les propostes parcials que han de ser completades, en aquest cas se seguiran remetent les dades fiscals.

Aquest nou esborrany ampliat no servirà per fer la declaració en el cas d'aquells que comptin amb rendiments per activitats econòmiques, pels quals seguirà funcionant el programa PADRE. No obstant això, qualsevol contribuent que vulgui seguir presentant la seva declaració per aquest sistema podrà seguir fent-ho.

Els qui han de declarar?

Quant als obligats a declarar, es manté en 22.000 euros els rendiments íntegres dels contribuents que no estan obligats a presentar la declaració de la renda quan procedeixin d'un només pagador (si tenen més d'un pagador la suma de les quantitats percebudes del segon i restants no pot superar els 1.500 euros), i s'eleva a 12.000 euros la renda màxima anual que eximeix d'aquesta obligació als contribuents que tenen més d'un pagador i sempre que la suma del segon o dels restants pagadors sigui superior a 1.500 euros.

Sí estan obligats a declarar aquells contribuents que àdhuc tenint rendes del treball inferiors als 22.000 euros anuals, s'hagin aplicat deduccions per inversió en habitatge, per compte estalvio-empresa, per doble imposició internacional, així com reduccions a la base imposable per aportacions a plans de pensions, a mutualitats de previsió social, a plans de previsió assegurats o a patrimonis protegits de les persones amb discapacitat.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook
Enllaços recomanats: Premis cinema