la renda fixa i els seus productes

16.09.2017 | 00:36

Bo: Un bo és un títol de deute, amb freqüència a una empresa o govern, normalment a un tipus d'interès fix per un termini determinat, al final del qual és reemborsat.

Bo corporatiu amb grau d'inversió: Són bons emesos per companyies amb qualificacions creditícies de qualitat mitjana o elevada procedents d'agències de qualificació reconegudes. Es considera que presenten menor risc d'impagament que aquells bons emesos per companyies amb qualificacions més baixes. L'impagament o «default» implica que una companyia o govern no pot complir amb el pagament d'interessos o repagar la quantitat d'inversió inicial en la data de venciment del títol.

Bo high yield: Són bons amb qualificacions creditícies baixes procedents d'agències de qualificació reconegudes. Es considera que presenten major risc d'impagament que els bons amb una gran qualitat, és a dir, títols de renda fixa amb qualificacions més elevades, però tenen el potencial d'oferir majors retribucions. L'impagament o «default» implica que una companyia o govern no pot complir amb el pagament d'interessos o repagar la quantitat d'inversió inicial en la data de venciment del títol.

Bons lligats a la inflació sintètics: Són instruments creats mitjançant una combinació d'actius per simular les característiques dels bons lligats a la inflació. En combinar la compra de bons sobirans lligats a la inflació i la venda de protecció davant d'incompliments per part de companyies que han emès deute (mitjançant derivats de crèdit, o CDS) es crea una inversió sintètica que es comportarà de manera similar a un bo corporatiu lligat a la inflació. Els bons lligats a la inflació sintètics solen crear-se quan una companyia no té bons lligats a la inflació en circulació.

Bons convertibles: Títols de renda fixa que poden canviar-se per una determinada quantitat d'accions d'una companyia en certs moments durant el període de tinença.

Bons corporatius: Bons emesos per una empresa. Solen oferir rendibilitats més elevades que els bons estatals, ja que es considera que normalment impliquen més risc.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook
Enllaços recomanats: Premis cinema