Opinió

La solució del 80%

 10:27  

«L'èxit d'un projecte depèn en un 20% de la tecnologia i en un 80% de les persones»

MARTA AYMERICH Amb un títol que començava com el d'aquesta columna, Carol Rozwell, analista industrial que investiga sobre les xarxes socials, va fer una conferència a la UOC fa uns mesos. Rozwell afirma que l'èxit d'un projecte depèn en un 20% de la tecnologia i en un 80% de les persones. Siguin o no exactes aquests percentatges, em sembla una aproximació sobre la qual es fa difícil dissentir.

Per tant, per fer rutllar un projecte és ben clar on cal centrar els esforços. És per això que és important analitzar les relacions d'aquest "80%". Per fer-ho, Carol Rozwell  proposa fer dues anàlisis: la de la xarxa organitzativa i la de la xarxa de valor. La primera, malgrat que pel nom pugui semblar l'organigrama de jerarquies d'una organització, en realitat significa explorar les connexions i els fluxos de comunicació i informació entre individus. Els resultats d'aquesta anàlisi es mostren en un "mapa" on es visualitzen les relacions "tal com són" en una organització. D'altra banda, amb l'anàlisi de la xarxa de valor s'examinen les transaccions entre els rols que creen un valor econòmic, és a dir, els intercanvis existents de productes, tant tangibles com intangibles, amb la qual cosa es poden veure com funcionen els equips multifuncionals i transversals.
Està clar, doncs, que la col·laboració és fonamental per a l'èxit d'un projecte. Tanmateix, com diu aquesta analista, certament "hi ha persones que col·laboren per naturalesa i persones que mai no s'associaran amb altres; això sí, la majoria de persones necessiten una prova que la col·laboració els beneficiarà". El pragmatisme o, si voleu, utilitarisme, d'aquesta darrera frase és el que més m'ha agradat. Ja m'he fet seguidora seva al Twitter.

Enllaços recomanats: Premis cinema