Quan canvia el govern

 
Quan canvia el govern
Quan canvia el govern  

XAVIER PASTOR Quan canvia el govern, passen coses. Quan el partit polític a l'oposició guanya les eleccions, hi ha coses que es deixen de fer i altres de noves que es posen en marxa. Algunes per aplicació de les propostes electorals, però també com a producte de la gestió política desenvolupada pel govern anterior.
Precisament, aquests dies que s'han constituït i s'han de constituir els nous governs municipals, comarcals i supramunicipals, tot això tornarà a passar, manifestant-se directament en la gestió de projectes públics i en la prestació de determinats serveis a la ciutadania.
No cal una crisi econòmica perquè un programa o un servei es deixi de fer o perquè es mantingui. Habitualment, hi ha altres factors que tenen més incidència. Això és el que s'explica en el llibre La mediació comunitària i la gestió alternativa de conflictes. Facilitar la governabilitat: De les experiències a les bones pràctiques en relació a la desaparició i el manteniment de projectes de resolució de conflictes públics i el desenvolupament i creació de nous. Aquest llibre recull i analitza projectes i experiències desenvolupades, des de l'àmbit públic local i comarcal, i posades en pràctica durant els darrers 10 anys a Catalunya en la mediació comunitària i la gestió alternativa de conflictes.
En el llibre s'assenyalen tres condicions essencials per al manteniment i/o desaparició d'aquestes polítiques quan es produeix un canvi de govern:
Primer, si el projecte té un pressupost propi. A l'administració pública, una actuació no existeix si no té pressupost. Tanmateix, hi ha actuacions que en determinades ocasions comparteixen recursos, per exemple, quan s'impulsen accions innovadores o de caràcter pilot. Les noves experiències consumeixen recursos de projectes consolidats. Així, el fet que tingui un pressupost propi, dificulta la seva desaparició davant d'un canvi de govern, mentre que en el cas dels projectes experimentals es fa més fàcil la seva finalització.
Segon, si el projecte s'aprova per unanimitat per totes les forces polítiques. És a dir, si el projecte va rebre el suport dels grups municipals amb representació en el plenari -votació-, en la seva creació i posada en marxa. Aquest projecte tindrà més possibilitats de mantenir-se, si rep també el suport i la implicació de la societat civil, de les entitats o agents socials. Aquestes entitats vetllaran per mantenir l'actuació pública, ja que dóna resposta a una necessitat i afavoreix l'estabilitat i la convivència socials.
Tercer i últim, si el projecte s'impulsa des d'Alcaldia. Es dóna una relació proporcional entre l'assoliment dels objectius del projectes, el seu manteniment i la regidoria en la que es troba ubicat. M'explico, els projectes que s'impulsen des d'alcaldia tenen més possibilitats, respecte a altres regidories, d'aconseguir millors resultats i menys probabilitat de desaparèixer quan es produeix un canvi de govern. El fet que l'acció se situï en l'àrea de govern i de gestió amb més capacitat de decisió de l'organigrama i la jerarquia municipal, atorga al projecte més garanties de continuïtat
Tanmateix, la millor condició, perquè un projecte es mantingui i/o es transformi en un de nou, és que doni resposta a una necessitat, fent partícips als afectats. En el cas de la resolució dels conflictes, aquesta situació es fa cada cop més evident.

Enllaços recomanats: Premis cinema