El govern de Castelló d'Empúries tindrà una única dedicació de l'alcalde, Salvi Güell, que percebrà 3.214,29 euros en 14 pagues. La resta de regidors cobrarà per assistències a les sessions de ple (250 euros), comissions informatives (200 euros), i juntes de govern locals (290 per a tinents d'alcalde i 275 per a cada regidor assistent no membre de la Junta). El punt d'assistències, retribucions i indemnitzacions als membres de la corporació es va aprovar al ple celebrat dijous, on també es va aprovar el cartipàs del govern format entre ERC i la CUP, que sumen nou regidors.

El punt va generar debat amb els grups a l'oposició. El regidor de Som Empuriabrava i Castelló (SOMEC) va manifestar que els regidors acabaran cobrant 1.600 euros però sense tenir cap dedicació. A més, va recriminar la posició de la CUP.

El regidor Joan Sentís va aclarir que l'assemblea ha decidit que percebran el 50%; la resta es destinarà al poble i un 10% al partit. El cartipàs i retribucions es van aprovar amb els vots del govern.