Port de Roses inicia aquest dimecres 15 de juny el servei de neteja de residus flotants al litoral de la població durant la temporada d’estiu, d’acord a l’encàrrec de gestió subscrit amb l’Ajuntament de Roses.

El servei es duu a terme en el conjunt de platges i cales urbanes del municipi, és a dir, Almadrava, Canyelles, Bonifaci, Palangrers, La Punta, La Nova, El Rastrell, Salatar i Santa Margarita, així com a tots els trams de costa que discorren entre elles.

Els treballs es realitzen entre el 15 de juny i el 15 de setembre amb una embarcació tipus Pelicà convenientment equipada i consisteixen en la vigilància neteja dels residus sòlids flotants detectats a l’aigua, la seva separació diferenciada en funció de la tipologia de residu i el seu transport fins a terra, on són dipositats en el contenidor de reciclatge corresponent per a la seva posterior valorització.

El servei també s’encarrega de l’extracció d’hidrocarburs en cas de vessaments al mar.