L'Autoritat Catalana de la Competència (ACCO) considera que la pròrroga de la concessió del Autoritat Catalana de la Competènciaport esportiu Marina de Palamós i que deixant sense efecte el procediment de licitació ja iniciat, l'administració «ha perdut l'oportunitat de suscitar de nou la competència pel mercat i beneficiar-se de la rivalitat entre operadors».

L'organisme de la Generalitat amb caràcter independent es mostra crític amb l'actuació que prorroga el contracte a l'empresa Nàutic Palamós S.A, concessionària durant els últims 30 anys, malgrat haver engegat els tràmits per fer una nova licitació del contracte.

En concret, creu que el mecanisme de pròrroga contractual previst a la nova llei de ports per a les concessions i autoritzacions vigents a la seva entrada en vigor «no es troba suficientment justificat en base als principis de bona regulació». Per a l'ACCO, l'aplicació d'aquestes pròrrogues a unes concessions «ja de per sí de molt llarga durada», comporten «estendre encara més en el temps l'efecte de tancament de mercat».

A més, considera que amb aquesta actuació concreta Ports tampoc ha estat «suficientment respectuosa» amb els principis de bona regulació i competència» i que ha perdut «l'oportunitat» de suscitar competència en el mercat i «beneficiar-se, també en termes d'eficiència en la gestió dels recursos públics, de la rivalitat entre operadors».

La pròrroga de 15 anys es va fer pública el passat 21 de juliol. Segons va informar en aquell moment Ràdio Palamós, la concessionària s'ha compromès a invertir 15 milions d'euros durant els pròxims anys d'explotació, destinats principalment a fer polítiques de sostenibilitat ambiental.

L'empresa Nàutic Palamós va obtenir la primera concessió per construir i explotar el port Marina l'any 1990 per un període de tres dècades que va expirar el maig d'aquest 2020. La Generalitat havia iniciat dos anys abans el tràmits per licitar la concessió de la base nàutica. Però amb la nova llei de Ports, que permet prorrogar la concessió a la mateixa empresa, Ports va optar de nou per Nàutic Palamós sense fer concurs.