Durant aquesta segona onada de la pandèmia, s'ha reinstaurat el contacte mitjançant trucades i videotrucades tant a pacients ingressats a l'hospital de Palamós com a la residència Palamós Gent Gran. Les videotrucades es prioritzen als pacients majors de 70 anys o que tenen dificultats amb la tecnologia i també a petició de familiars i de professionals assistencials. Els metges responsables dels pacients sempre truquen, periòdicament, la seva família per anar-los informant sobre l'evolució del procés mèdic i sobre el tractament que s'està fent.

De les primeres mesures que es prenen quan un pacient ingressa amb COVID-19 és l'aïllament. A la vegada, i davant la situació actual de la pandèmia, a la resta de pacients ingressats tampoc es permeten acompanyants ni visites. El contacte familiar es fa gràcies a l'ajuda d'aquest voluntariat. Aquests voluntaris són coordinats des de l'àrea de treball social de l'hospital.