L'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni ha aixecat la suspensió de llicències d'obres vigent a la urbanització Mas Pere. D'aquesta manera, els propietaris de solars que vulguin construir una casa ja poden demanar llicència a l'Ajuntament. En aquest sentit, la petició haurà de complir com a mínim els requisits d'estar al dia de les quotes d'urbanització que ja s'hagin liquidat i s'haurà de presentar un aval per l'import provisional que hagi de pagar la finca per les obres d'urbanització, descomptant els imports ja de les quotes pagades. L'inici del tràmit de contractació de les obres d'urbanització ha permès a l'Ajuntament aixecar la suspensió de les llicències de construcció de noves edificacions.

El contracte d'aquestes obres tindran un cost de gairebé 11 milions d'euros, la major part dels quals estaran finançats per les aportacions dels propietaris. Una altra part es finança amb els 358.506,67 € aportats per la Entitat Urbanística de Conservació de Mas Pere, que en el moment de la seva dissolució va traspassar el seu saldo disponible a l'Ajuntament amb l'objectiu de destinar-lo a les obres. El cost de les obres anirà a càrrec dels propietaris de les finques i l'Ajuntament estima que, un cop adjudicat el contracte de l'obra, el cost mitjà serà de gairebé 15.000 € per finca, un import calculat sobre una parcel·la d'uns 700 metres quadrats. El projecte defineix unes obres que tindran una durada de 2 anys i mig i que contemplen la creació d'una xarxa de clavegueram separativa, la instal·lació de les xarxes de servei d'aigua potable, electricitat i telecomunicacions, que seran soterrades, l'enllumenat públic i l'asfaltatge i construcció de voreres, així com l'adequació de les zones verdes.