Han hagut de passar gairebé dues dècades perquè els propietaris d'una immobiliària de Platja d'Aro puguin recuperar una part dels més de 500.000 euros que M.L.S. es va embutxacar. Tot plegat va començar el 2002, quan l'acusat va passar a ser administrador solidari d'una immobiliària del municipi i va fer servir aquest càrrec per quedar-se grans quantitats de diners a través de contractes de compravenda i fent transferències de diners a comptes particulars. L'estafa es va descobrir el 2007, però el procés judicial s'ha dilatat fins avui, 14 anys després.

La pena imposada per un delicte d'apropiació indeguda continuada i agreujada s'ha vist reduïda al mínim, d'una banda, perquè l'acusat ha reconegut els fets i s'ha compromès amb les parts a pagar una quantitat pactada extraoficialment -i que no ha transcendit-. Per l'altra, perquè se li ha aplicat una atenuant molt qualificada de dilacions indegudes sumada a una segona de reparació del dany que ha fet rebaixar de 6 anys a 11 mesos la pena finalment imposada i que no haurà de complir.

El processat ha admès davant el tribunal de la secció quarta de l'Audiència de Girona que entre 2002 i 2007 es va aprofitar del seu càrrec per obtenir un benefici propi que es va traduir en 595.484,39 euros. Ho va fer a través d'un contracte de lloguer destinat a una activitat d'hostaleria firmat l'abril de 2002 per una quantitat de més de 24.000 euros anuals que es va embutxacar. L'any 2006 va renovar el contracte amb l'arrendatari a canvi que aquest es fes càrrec de pagar l'impost d'IVA, que també es va quedar ell, i que suposa més de 24.500 euros més.

Paral·lelament, el condemnat va extreure múltiples quantitats monetàries dels comptes bancaris de la immobiliària aprofitant que tenia accés autoritzat tant al compte corrent de la mercantil com del propietari.

La quantitat extreta voreja els 500.000 euros.

15 anys de paràlisi de la causa

La causa ha romàs aturada en múltiples ocasions per motius aliens al processat. Al seu escrit de conclusions, la fiscalia recorda que la confecció d'un informe pericial comptable ha complicat la tramitació del procediment. També s'ha aturat per nomenar un nou pèrit quatre anys després per ampliar l'informe.

Aquesta dilació imputable a l'administració de Justícia ja havia sigut tinguda en compte per la fiscalia a l'hora de demanar 4 anys de presó pel processat als escrits d'acusació provisionals. L'acusació particular representada pels propietaris de la immobiliària havien demanat al seu torn 6 anys de presó amb agreujant d'obrar amb abús de confiança.

El judici, doncs, s'ha acabat suspenent per l'acord subscrit entre les parts. L'acusat no haurà de complir els 11 mesos de presó imposats si no comet cap delicte i si paga la quantitat pactada amb l'acusació particular. En cas d'impagament també haurà de pagar una multa de 135 euros.

La condemna és ferma perquè cap de les parts ha formulat un recurs.