Espanya treu el cap al desert. I no ho fa només per l'extrem sud-est de la província d'Almeria, l'únic reducte de clima àrid d'Europa, sinó que el 40 per cent del territori està afectat pels processos que condueixen a aquesta situació extrema de degradació del sòl. Un problema de la màxima gravetat. «Si perdem la terra, ho perdem tot: productivitat, paisatge, recursos hídrics, biodiversitat... En les seves últimes conseqüències es produeix una doble ruptura, en la prestació de serveis i en la regulació de les funcions ecològiques del territori», afirma José Luis Rubio, enginyer agrònom, president de l'Associació Mundial de Conservació de Sòls i Aigua (WASWAC), fundador i primer director del Centre d'Investigacions sobre Desertificació (CIDE), i assessor científic i un dels redactors de la Convenció de l'ONU de lluita contra la Desertificació.

Rubio amplia l'advertència: «Si es degrada terra, totes les mesures per al control d'emissions de diòxid de carboni en la producció d'energia, en les indústries, en les àrees urbanes i en els transports poden quedar sense efecte per les emissions del enorme dipòsit de carboni orgànic del sòl, el segon més gran del planeta» (el primer es troba en els oceans).

La situació pot ser catastròfica, però Rubio defensa que també representa una gran oportunitat de canvi, d'acció i d'innovació. La conversa té lloc al seu retorn d'una visita a la Xina per conèixer com s'està actuant allà sobre aquest problema, on les seves dimensions són preocupants. «La Xina és un dels països més afectats per la desertificació. Hem visitat centres d'investigació i estacions experimentals de camp, i hem vist tècniques de lluita contra la desertificació i de restauració de sòls. Vinc impressionat per la manera en què els xinesos estan abordant, a una escala enorme, el control dels processos de degradació, amb resultats, en molts casos, espectaculars», refereix.

A Europa, la desertificació amenaça la conca mediterrània i, dins d'ella, Espanya és el país més afectat amb diferència. Així ho assenyalen els informes de l'ONU i del Panell Intergovernamental per al Canvi Climàtic (IPCC).

«És un problema mediambiental greu i té conseqüències econòmiques i socials importants pel seu impacte en la productivitat i estabilitat del territori. Depenent d'un conjunt de factors i de processos, ens trobem amb zones afectades en un estat inicial i altres amb gran risc. El greu és que són problemes que passen desapercebuts, el paisatge segueix més o menys igual».

La desertificació s'inicia per la pèrdua de qualitat o degradació del sòl; per exemple, quan aquest perd matèria orgànica, després pot compactar i formar crostes superficials, es salinitza o pot ser arrossegat per l’erosió després d'incendis o per una mala gestió. Arriba un moment en què aquesta degradació es transmet a la resta de components de l'ecosistema: activitat biològica, microorganismes, flora... i afecta també a la regulació hídrica. El pitjor és que, un cop en marxa, el procés es retroalimenta. «En les situacions més greus, el territori es torna erm, àrid, inhòspit i improductiu; adquireix condicions de desert en zones que, climàticament, no són desèrtiques», explica José Luis Rubio.

A Espanya, la majoria del territori és de clima semiàrid o subhumit sec, amb precipitacions de 300 o 400 mm, que no són condicions de desert, però la degradació del sòl afecta l'estabilitat, a la productivitat i a les funcions ecològiques. L'escalfament del clima ha vingut a empitjorar les coses, a potenciar aquests processos. El cinquè informe de l'IPCC preveu per al Mediterrani una pujada de temperatures d'entre 2 i 6.3º C, una disminució de les precipitacions i un augment de la variabilitat climàtica. També alerta que s'incrementaran l'evapotranspiració -el que implicarà la pèrdua de recursos hídrics- i la freqüència dels fenòmens atmosfèrics extrems i les sequeres, i assenyala una tendència a la aridificació o desertificació del territori. Si es compleixen les previsions climàtiques, disminuirà la capacitat d'amortiment i regulació del sòl, aquest perdrà la seva capacitat de resiliència, anirà disminuint la seva qualitat i creixerà l'arrossegament de terra.

Carboni a l'atmosfera

Encara hi ha més conseqüènies. El sòl guarda el segon major dipòsit de carboni orgànic del planeta i, si es degrada, aquest carboni començarà a transferir-se a l'atmosfera. Rubio entén que «l'emmagatzematge de carboni al sòl pot ser part del problema o de la solució. Serà un problema si seguim degradant terra, per mal ús, incendis, desertificació... I, al mateix temps que s'alliberarà carboni, es modificaran els balanços de radiacions, es produiran emissions de metà i òxid de nitrogen, es alteraran l'albedo (la capacitat de reflexió del sòl) i la regulació de l'evaporació, i creixerà l'emissió d'aerosols i partícules de pols».

El paper positiu d'aquest carboni depèn que s'actuï per conservar el sòl que el reté. «Si ho fem, tindrem una estratègia guanyadora», defensa Rubio, «augmentarem l'estabilitat del territori, la seva capacitat de regulació, la seva productivitat agrícola i forestal; aconseguirem una major eficiència en la gestió dels recursos hídrics i en la restauració de zones degradades i improductives; augmentarem la biodiversitat; disminuirem la incidència dels fenòmens de canvi climàtic, i millorarem la resiliència del territori».

Però, adverteix, «estem perdent un temps preciós. Com més es trigui a abordar el problema, pitjors i més difícils seran les possibilitats de revertir». Referent a això, reclama que es dugui a Brussel·les i que Espanya desenvolupi la seva pròpia Estratègia Marc «per potenciar l'estabilitat del territori, la seva resiliència i la seva adaptació proactiva al canvi climàtic, i que disposi dels mitjans per combatre un problema que afecta la base econòmica i social, ia tots els usos i les funcions ecosistèmiques del territori», conclou.

ENTREVISTA A PATRICIO GARCÍA-FAYOS POVEDA

Director del Centre d'Investigacions sobre Desertificació (CIDE)

«Hem d'assumir que tindrem calor, incendis i problemes amb l'aigua»

Hi ha masses hiperdenses de matoll i d'arbrat que, si plou poc, i davant un augment de les temperatures i una major demanda d'aigua, presenten un risc molt alt d'assecar-se i cremar-se»

El Centre d'Investigacions sobre Desertificació (CIDAE), del Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC) i la Universitat de València, és l'organisme de referència sobre els processos de desertificació a Espanya. Patricio García-Fayos és el seu director.

Els informes científics adverteixen d'un alt risc de desertificació a Espanya.

Estem, com diu, i és important precisar-ho, en una situació de risc, no en un procés que estigui passant i que sigui galopant. A la fi del segle XX, l'abandó del camp va tenir una conseqüència bona des del punt de vista ambiental: moltes zones degradades s'han anat recuperant en deixar de ser conreades, pasturades i explotades per a llenya. I això malgrat que els incendis s'han aguditzat. El problema és que això s'ha creuat amb el canvi climàtic, amb un augment de temperatures que implica una major demanda d'aigua per part de la vegetació. I la vegetació, en aquesta situació, ha crescut en densitats molt altes. Així que tenim masses hiperdenses de matolls i d'arbrat que, si plou poc, i davant un augment de temperatures i una major demanda d'aigua, té un risc molt alt d'assecar-se i cremar-se.

Com s'ha de reaccionar?

Tenim una emergència i hem d'actuar. Cal frenar l'augment de les temperatures, reduint les emissions, i intervenir en la vegetació, treure-li densitat. Hem de plantar molt més espaiat que fins ara, perquè les plantes puguin repartir-se una aigua molt més escassa, així com treure densitat de les masses forestals i de matoll.

Els incendis compleixen un paper important en els processos de desertificació.

La humitat de la massa vegetal disminueix a mesura que puja la temperatura, s'asseca abans, i això augmenta el risc de propagació dels incendis. Una altra cosa és la ignició, més dependent de les tempestes i de factors humans. Caldrà acostumar-se a la freqüència cada vegada major dels incendis, perquè és la manera en què la naturalesa farà que canviï la vegetació. Tota la natura, la vegetació, es regenera per sí mateixa, té mecanismes per fer-ho, per això convé ser molt caut quan, després d'un incendi, es parla de repoblar. Tindrem calor, incendis i problemes amb l'aigua. No es tracta d'resignar-se, però sí de ser conscients.

Parli sobre els problemes amb l'aigua.

Quan parlem de l'aigua és important diferenciar la demanda natural, de la vegetació, el consum humà i l'industrial. I tot el que es fa a l'ús humà és més complicat perquè cada vegada hi ha més persones i cada vegada és més gran el consum per càpita. El que consumia la seva àvia no té comparació amb el que consumeix vostè. I a això se sumen el consum industrial i el de l'agricultura, el més important. Aquests usos competeixen entre si, i aquesta competència crea un problema greu. Potser en el futur hem de portar aigua de fora. La vegetació s'anirà adaptant a l'escassetat d'aigua, tindrà anys millors i pitjors, i perdrà densitat.

S'està treballant en prevenció?

El problema és preocupant, però requereix una quantitat tremenda de diners. Tenim moltíssimes eines per dur a terme una política de prevenció, però és molt cara. D'altra banda, apagar incendis no és precisament barat, i sumant la pèrdua de vides i de béns materials, el balanç és positiu. Però tot depèn de decisions polítiques.

ANÀLISI - EUGENIA GIMENO GARCÍA

Centre d'Investigacions sobre Desertificació (CIDE)

El potencial desconegut del sòl

En relació amb la temàtica de la desertificació i el canvi climàtic, voldria cridar l'atenció del lector sobre el potencial poc conegut que presenta el sòl.

A través d'ell es produeixen diversos intercanvis d'aigua, compostos en dissolució, energia i gasos amb l'atmosfera, biosfera, hidrosfera i litosfera. Com a conseqüència d'aquests fluxos, els sòls estan entre els majors dipòsits de carboni dels ecosistemes terrestres. S'estima que l'emmagatzematge de carboni al sòl és 3,3 vegades superior al de l'atmosfera i 4,5 vegades més gran que el de la biota.

Amb una gestió adequada dels sòls, a més d'assegurar la producció d'aliments, la seguretat alimentària i el subministrament d'aigua, aquests presentaran un elevat potencial de segrestar carboni i altres gasos d'efecte hivernacle, contribuint a mitigar la concentració creixent de CO2 a l' atmosfera i a l'adaptació al canvi climàtic. Per això, cal incrementar l'aplicació de pràctiques sostenibles de gestió del sòl que afavoreixin la formació d'embornals de carboni en zones agrícoles i forestals, i al mateix temps contribueixen a disminuir el risc de desertificació. Aquestes mesures es basen en el treball de conservació, la rotació dels cultius, l'agricultura orgànica, la millora de les propietats dels sòls mitjançant l'addició d'esmenes orgàniques i l'aplicació equilibrada de fertilitzants químics, la conservació dels aiguamolls, evitar la transformació i degradació d'ecosistemes forestals, etcètera.

S'han realitzat notables avenços científics en l'estudi de la dinàmica del carboni, però, donada la variabilitat dels tipus de sòls i dels seus nivells de carboni, cal seguir investigant en l'aplicació d'aquestes pràctiques en regions i ecosistemes concrets.