Els ecosistemes tenen un paper fonamental en el nostre planeta, ja que proporcionen beneficis essencials per a tots els éssers vius, com l’aigua, els aliments o la purificació de l'aire, entre d'altres. Tots depenem d'ecosistemes saludables per a la nostra supervivència. És més necessari que mai que reconnectem amb la natura per frenar l'alarmant pèrdua d'espècies de flora i fauna i per contribuir a mitigar els efectes del canvi climàtic. Ara és el moment d'actuar.

El Dia Mundial del Medi Ambient, que se celebra el 5 de juny, posa l'èmfasi aquest any en la necessitat de preservar el nostre entorn, a partir de restaurar els ecosistemes danyats i protegir aquells que encara conserven la seva vitalitat i diversitat. La celebració marcarà el llançament de la Dècada de les Nacions Unides per a la Restauració dels Ecosistemes (2021-2030). Precisament, l’any 2030 és la data límit que els científics consideren crítica per evitar els pitjors impactes del canvi climàtic.

La pandèmia ha posat de manifest el paper protector de la natura. Segons l'ONU, uns ecosistemes sans ajuden a protegir-nos de les malalties, ja que la diversitat d'espècies fa més difícil la propagació de patògens. Espanya és el país amb més biodiversitat d'Europa, però el 14 % de les seves 85.000 espècies d'animals i de plantes està en perill d'extinció.

Agbar, aliat en la defensa del medi ambient

Compromesa amb la preservació dels elements essencials del medi ambient, Agbar ofereix solucions innovadores al voltant de la gestió sostenible de l'aigua, dels recursos naturals i de la salut ambiental per a l'agricultura, la indústria i les ciutats, en línia amb el full de ruta de l'Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides.

El desenvolupament de solucions basades en la natura és una prioritat per a la companyia. Un exemple són els aiguamolls artificials de depuració de l'Illa de Mar i L'Embut, situats al Delta de l'Ebre. Gestionats per Agbar, l'any passat van ser declarats reserva natural de fauna salvatge pel Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.

Agbar pren mesures per protegir la flora i la fauna tant en els espais protegits en els quals opera com en l'entorn de les seves ecofactories (depuradores basades en els principis de l'economia circular). En concret, la companyia ha realitzat un total de 21 diagnòstics de biodiversitat i ha posat en marxa 7 plans d'acció en plantes de tractament d'aigua. Entre les seves iniciatives en la lluita contra la pèrdua de biodiversitat, destaca el programa de gestió integral d'espècies de flora invasora. A través d'una metodologia i eines pròpies, el personal de les instal·lacions del grup es forma per identificar i reportar observacions, així com elaborar i executar plans de control i comunicació d'espècies invasores.

Agbar aposta també per l'eliminació de l'ús de productes fitosanitaris a totes les seves instal·lacions, fet que ha comportat un canvi en el model de gestió de les zones verdes. Així mateix, impulsa mesures perquè els seus treballadors es converteixin en veritables guardians de la natura. El programa de voluntariat BiObserva, implantat en 31 instal·lacions i en el qual col·laboren més 60 professionals, preveu l'observació de les espècies d'avifauna en els centres de treball i el seu registre en una aplicació mòbil o en una plataforma web d'accés públic. Les observacions recollides han estat utilitzades internament per la companyia per tal d'analitzar i dissenyar plans d'acció de biodiversitat.

Tenir cura del planeta és cuidar de nosaltres mateixos. Revertir els danys causats a la natura és el repte intergeneracional actual més important. És el moment de comprometre's.