Seguint amb l’aposta per la sostenibilitat i la innovació del Grup, i amb l’objectiu de col·laborar proactivament amb la transició energètica més eficient en l’àmbit local, Agrienergia Solar, la línia d’autoconsum del Grup, ha posat en marxa una instal·lació de generació fotovoltaica, per subministrar energia solar, 100% neta i km0 a les Oficines de diverses empreses i activitats del Grup.

La instal·lació fotovoltaica està ubicada a l’edifici del «Puntal de les Arts», seu de la Fundació Lluís Coromina, al carrer Girona 155 de Banyoles, i subministra energia del sol al mateix Puntal, a més d’altres ubicacions del Grup, com ara, l’Oficina Comercial d’Atenció al Públic, ubicada a l’avinguda Països Catalans 140 de Banyoles, diversos espais comuns i magatzems, o també les Oficines Centrals d’Agrienergia, tot ubicat al recinte del Carrer Girona de Banyoles.

El conjunt d’aquests edificis aprofita l’energia solar generada al Puntal sota l’esquema d’autoconsum compartit per xarxa, i es beneficia, a més, de gestió intel·ligent de l’energia, mitjançant una bateria que optimitza la gestió d’energia generada, autoconsumida i excedentària amb intel·ligència artificial, proveint al Grup d’energia fotovoltaica fora de les hores de generació solar, allargant així el benefici mediambiental de la instal·lació.

Amb aquest projecte Agrienergia vol fer realitat un autoconsum fotovoltaic compartit exitós, amb gestió intel·ligent de l’energia, que dinamitzi, localment, el canvi cap al model energètic més sostenible, eficient i proper.

Agrienergia és una empresa d’energia amb més de 120 anys d’experiència en el sector que va iniciar la seva pròpia producció d’energia amb diferents centrals hidràuliques construïdes en el transcurs del riu Fluvià. Per això, saben perfectament que cal consumir energia per avançar com a societat, garantint un millor nivell de vida per a tothom, però promovent que aquesta es consumeixi de manera sostenible i pragmàtica, escollint una energia verda i de km0, sempre que sigui possible i, a més, escollint una empresa que treballi per una transició energètica eficient. Tots aquests valors es troben reflectits a Agrienergia.