El 25 de setembre del 2015 es van fer públics els 17 objectius de desenvolupament sostenible (ODS) de l’ONU. Sis anys després i malgrat el camí avançat, el compliment de l’ODS 6 –aigua neta i sanejament– segueix estant lluny d’aconseguir-se.

Amb la seva feina diària en centenars de municipis espanyols, Aqualia, empresa especialitzada en la gestió del cicle integral de l’aigua, contribueix a arribar al compliment d’aquest ODS. A continuació es plantegen sis claus per impulsar el compliment de l’ODS 6 i de la resta dels punts de l’Agenda 2030 i aconseguir així un món més just i sostenible.

1. Millorar les infraestructures

El disseny i desenvolupament de tota mena d’infraestructures hidràuliques (plantes de tractament d’aigua potable, instal·lacions de dessalatge d’aigua de mar i salabrós o plantes depuradores i de reutilització d’aigües) és fonamental en aquest punt. Tot i que encara hi ha molt per fer, també hi ha motius per a l’optimisme: entre el 1990 i el 2015, la proporció de població mundial que utilitzava una font millorada d’aigua potable va passar del 76% al 90%.

2. Serveis de sanejament per a tothom

Quan l’aigua no es tracta o està contaminada, es multipliquen el nombre de malalties. Al món, tres de cada 10 persones no tenen accés a serveis d’aigua potable segurs i sis de cada 10 instal·lacions de sanejament no es gestionen bé. Per això resulta urgent dotar d’accés a serveis de sanejament tota la població i posar fi a la pràctica de la defecació a l’aire lliure.

3. Invertir en investigació

Modernitzar i reconvertir les indústries sota criteris de sostenibilitat i adoptar tecnologies i processos nets resulta imprescindible. Els avanços en R+D+i permeten optimitzar tractaments, reduir el consum energètic i desenvolupar una gestió eficient i sostenible amb el medi ambient.

4. Acabar amb la sobreexplotació dels recursos

L’escassetat d’aigua afecta més del 40% de la població mundial i es preveu que aquest percentatge augmenti en l’escenari d’emergència climàtica en què ens trobem. Abans del 2030, l’objectiu és augmentar l’ús eficient dels recursos hídrics i assegurar la sostenibilitat de l’extracció i el proveïment d’aigua dolça.

5. Conscienciar per col·laborar

Fent un ús responsable dels recursos, tothom pot contribuir activament a reduir la petjada hídrica. Estalviar aigua a la dutxa o no tirar tovalloletes o altres elements inapropiats pel vàter són dos exemples de com contribuir a la consecució de l’Agenda 2030 des de casa.

6. Establir aliances

Ampliar la cooperació internacional, tendir ponts entre governs, empreses especialitzades i ciutadans, resulta imprescindible per millorar el tractament de les aigües, optimitzar els recursos i garantir l’accés global i just a un dret fonamental.