19 de juliol de 2012
19.07.2012

El Consorci de la llengua va gastar 300.000 euros en dietes en un any

La Sindicatura de Comptes constata irregularitats i detecta 169 treballadors sense declarar

19.07.2012 | 08:30
Bernat Joan (ERC) era el president del Consorci durant el 2010.

La Sindicatura de Comptes ha detectat 169 treballadors que no estaven dotats de pressupost i una despesa de 300.000 euros en dietes de la plantilla del Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) -composta per 1.061 treballadors declarats-, després de fiscalitzar els comptes de l'entitat corresponents al 2010. El Consorci estava presidit en aquell moment per Bernat Joan (ERC).
Després de constatar irregularitats en la gestió econòmica de l'organisme públic encarregat de facilitar i promoure l'ús del català, la Sindicatura s'ha mostrat en desacord amb les retribucions del personal i la justificació del deute acumulat, que el 2010 va ser de 80.198 euros.
A l'informe de fiscalització, es constata que el CPNL té 169 treballadors "no explicats" als quals es realitzen contractes temporals, a més dels 1.061 declarats, a més de no disposar d'una relació de tots els llocs de treball en la qual constin les categories, tipus de jornada i horaris. El Consorci també va pagar durant aquell exercici un complement de responsabilitat de 3.277 euros a tot el personal administratiu dels serveis centrals, quan el conveni en vigor només contemplava l'abonament d'aquest complement als responsables d'unitat. En la seva defensa, el Consorci al·lega que es va aplicar en compliment d'una resolució del president d'aquest ens el 1991.

Sense control horari
Segons la Sindicatura, el Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) no disposa d'un procediment que permeti el control horari del personal de les seves oficines, pel que recomana instaurar algun sistema que permeti un seguiment de les hores laborals.
La contractació de tiquet restaurant per al personal es va formalitzar el 1999 sense seguir els procediments establerts per la Llei de contractes aplicable llavors, situació que es va anar prorrogant de manera tàcita malgrat que la normativa vigent no permet pròrrogues indefinides, i va arribar a declarar una despesa de 300.064 euros en dietes el 2010.
A més, l'informe revela que el CPNL va incrementar en més de set milions d'euros el seu pressupost -un 22% més- sense haver tramitat cap expedient de modificació que justifiqués i aprovés la diferència dels comptes aprovades al Parlament.
El CPNL, creat el 1989, està participat per la Generalitat, 95 ajuntaments, 37 consells comarcals i la Diputació de Girona.
La Sindicatura ha sol·licitat la confirmació de saldos a una mostra de 128 ens consorciats -91% del total- i 36 d'ells han discrepat dels deutes que ha declarat el CPNL.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook