09 de gener de 2013
09.01.2013

INSCRIPCIÓ | JORNADA ESPORT I SALUT

De Gispert nomena Oriol Junqueras cap de l'oposició

El president d'ERC és també president del grup parlamentari de l'oposició amb més escons a la cambra

09.01.2013 | 14:51

La presidenta del Parlament, Núria de Gispert, ha signat aquest matí la resolució que nomena el president d'ERC, Oriol Junqueras, cap de l'oposició, en ser el president del grup parlamentari de l'oposició amb més escons a la cambra. Aquesta figura està regulada per la llei 13/2008 de la presidència de la Generalitat i del Govern. De Gispert ha signat la resolució després de la reunió de la mesa d'aquest matí, on ha informat del nomenament en compliment d'aquesta llei. En legislatures anteriors han estat caps de l'oposició Artur Mas (VII i VIII legislatures), i, a la passada legislatura, primer ho va ser Joaquim Nadal i posteriorment Xavier Sabaté (IX legislatura).

Segons la llei de la presidència de la Generalitat i del Govern, és cap de l'oposició el diputat o diputada que exerceix la presidència del grup parlamentari de l'oposició amb més escons al Parlament. L'empat a escons, si n'hi ha, es resol a favor del grup que hagi obtingut més vots a les eleccions. El president o presidenta del Parlament declara la condició de cap de l'oposició per mitjà d'una resolució.

La condició de cap de l'oposició es perd per finiment de la legislatura; pèrdua de la condició de diputat o diputada o la suspensió dels drets i deures parlamentaris i per la pèrdua de la condició de president o presidenta del grup parlamentari.

Són atribucions del cap o la cap de l'oposició, sense perjudici de les que li corresponen com a diputa, ser consultat, a iniciativa del president o presidenta de la Generalitat, sobre els assumptes de més importància per a Catalunya, i proposar millores a l'acció de govern.

El cap o la cap de l'oposició, sens perjudici dels drets que li corresponen com a diputat o diputada, té els drets de tenir el tractament d'honorable senyor o honorable senyora; ser ordenat protocol·làriament en el lloc immediatament posterior als expresidents de la Generalitat; percebre les retribucions que determini el Parlament amb càrrec al seu pressupost, i disposar dels mitjans humans i materials necessaris per exercir les seves atribucions, dels quals mitjans l'ha de proveir el Parlament.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook