La Generalitat, les entitats de discapacitats i l'administració de Justícia estan elaborant a Catalunya un protocol per prevenir i actuar en casos de maltractaments i abusos sexuals a persones discapacitades. Encara que no existeixen, de moment, xifres oficials sobre els casos de maltractaments i abusos a discapacitats, els experts consideren que es tracta d'un fenomen estès i ocult, per la qual cosa el Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat ha liderat un procés per elaborar aquest protocol.

A Catalunya ja existeixen protocols de prevenció i actuació coordinada en casos de maltractaments a altres col·lectius sensibles, com ara la infància o de la tercera edat, però mai fins ara s'ha dut a terme cap acció per a "un col·lectiu especialment vulnerable i fràgil de les persones amb discapacitat", segons han explicat fonts del Departament de Benestar Social.

En l'elaboració del protocol, que volen acabar aquest any, treballen els departaments de Benestar Social -que coordina la tasca-, Justícia, Interior, Salut, Empresa i Ocupació i Ensenyament.

També s'hi han implicat el Fiscal Superior de Catalunya i el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, així com les principals federacions d'entitats que representen les diferents tipologies de persones amb discapacitat.

"El coneixement profund i especialitzat que tenen les entitats és imprescindible per fer front al procés d'abordatge de les diferents situacions d'agressió en les quals es poden trobar les persones amb discapacitat", expliquen els responsables de coordinar l'elaboració del protocol.

Les entitats que col·laboren en l'elaboració del protocol són la Fundació ONCE (persones amb discapacitat visual), FESOCA (discapacitat auditiva), ACAPPS (discapacitat auditiva), DINCAT (discapacitat intel·lectual), CCPC (persones amb gran discapacitat intel·lectual), ECOM (discapacitat física) i FEPCCAT (persones amb paràlisi cerebral).

L'objectiu és fer un document que permeti "millorar la coordinació i intervenció de les diverses institucions que tenen competències per protegir les persones amb discapacitat i també amb les entitats que els presten suport, davant la sospita o la certesa de patir situacions de maltractament".

La federació DINCAT, que agrupa més de 300 entitats socials i representa els drets de més de 30.000 persones amb discapacitat intel·lectual o del desenvolupament a Catalunya, ha presentat propostes d'intervenció en situacions d'abús sexual per a persones amb discapacitat intel·lectual en un treball conjunt amb la Fundació Vicki Bernadet.