El ple del Parlament va rebutjar la proposició de llei del sistema educatiu de Catalunya, fruit d'una ILP. La proposició va aconseguir més de 66.000 signatures validades, 16.000 més de les que necessitava perquè es continués tramitant i se'n pogués fer el debat de totalitat al ple.

La ILP plantejava l'objectiu d'«establir una nova llei del sistema educatiu de Catalunya que reguli, des del 0-3 fins a la universitat, una educació pública i de qualitat». A més, el text establia que es destinés com a mínim el 6 per cent del PIB a l'ensenyament públic i defensava el model d'immersió lingüística. El grup promotor de la ILP d'Educació va demanar en una roda de premsa que Junts pel Sí i el PP reconsiderin la seva postura i permetin el debat parlamentari.

El Parlament va aprovar ahir el pressupost de l'institució pel 2016 amb els vots a favor de tots els grups excepte la CUP que s'hi ha abstingut. Els comptes pugen a 53.152.112 euros, el 2,32 % més que el 2015. Per capítols, el primer, de retribucions als diputats i al personal de la cambra, és de 26.623.624 euros; el segon, de despeses corrents de béns i serveis, de 9.696.396 euros; el quart, que inclou les subvencions per al funcionament dels grups parlamentaris, de 15.843.900 euros, i finalment el sisè, d'inversions reals, de 978.192 euros.

La cambra també va aprovar els pressupostos per aquest any del Síndic de Greuges, la Sindicatura de Comptes i el Consell de Garanties Estatutàries.

El vicepresident primer de la cambra, Lluís M. Corominas, va presentar el projecte de pressupost al ple i en va explicar les principals xifres. Corominas va destacar que continua «la contenció de la despesa i el rigor pressupostari» i va defençar que el pressupost és un 18,97 per cent més baix que el del 2010.

Ara, el Parlament remetrà els pressupostos al Govern perquè els incorpori al projecte de llei de pressupost de la Generalitat per al 2016. Mentre aquest no estigui aprovat, el pressupost de la cambra i els dels òrgans estatutaris continuaran prorrogats.

La cambra també va aprovar els pressupostos d'altres institucions amb l'única abstenció de la CUP en tots els casos. El pressupost del Síndic de Greuges és de 6.199.980 euros, el 4,39% més; el de la Sindicatura de Comptes, d'11.368.325 euros, el 2,22 %més, i el del Consell de Garanties, de 3.283.877, el 0,16% menys.