El Servei Català de la Salut (CatSalut) va tornar a incomplir aquest mes el termini de pagament a les farmacèutiques, amb la qual cosa va tornar a incrementar el deute que acumula amb les farmàcies a més de 208 milions d'euros.

Segons va informar el Consell de Col·legis de Farmacèutics de Catalunya, com que el dia 5 és festiu, les farmàcies haurien d'haver cobrat ahir 117,2 milions d'euros de la factura dels medicaments dispensats el mes d'abril, però la Generalitat els va comunicar que no ho podia fer.

Aquests 117,2 milions se sumen així als 91,3 milions que encara deu la Generalitat corresponents al 76% de la factura dels medicaments de març, que haurien d'haver-se fet efectiva el 5 de maig i, per tant, el deute amb les farmàcies puja a un total de 208,5 milions d'euros.

El passat 24 de maig, el Govern va aprovar el Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat per a 2016 i, segons els farmacèutics, encara que contempla incrementar un 3% la partida corresponent a Farmàcia, «aquest increment queda molt per sota de l'augment del 50% que requeriria la partida per fer front a la despesa real en medicaments dispensats des de les farmàcies». Els farmacèutics catalans van tornar a reclamar «mesures perquè aquesta insuficiència pressupostària no condueixi a perpetuar o agreujar el retard en el pagament dels medicaments».